shape shape shape shape
ALES Sayısal Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma Soruları
03
Feb
0 Yorum
37 Görüntülenme

ALES Sayısal Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma Soruları

Bu içeriğimizde ALES Sayısal Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma soruları hakkında bilinmesi gereken önemli noktalara değindik.


ALES sayısal alanda 50 soru sorulmaktadır. Bu 50 sorudan mantık alanında çıkan soru dağılımı değişiklik gösterse de yaklaşık 14-15 tanesi mantık sorusudur ve bu sorulardan en az 2 tanesi grafik yorumlama ve tablo okuma sorularına aittir.  Tablo ve grafik yorumlama sadece sayısal mantık konularında değil pek çok yerde karşılaştığımız bir konudur. 


ALES Sayısal mantık alanında karşılaştığımız bu konuda öğrendiklerimiz günlük hayatta birçok alanda karşımıza çıkacaktır. dolayısıyla grafik yorumlama ve tablo okuma konusunda iyi olmak bize sadece sınavlarda kazandırmaz. Bu açıdan baktığımızda konunun ne kadar önemli olduğu açıkça belli olmaktadır. Bu tabloları doğru ve hızlı bir şekilde anlamlandırmak sayısal mantık ve diğer birçok sınavda bize zaman kazandıracaktır. Bu sorularda grafik verilerinin tabloya doğru bir şekilde aktarılması ve yorumlanması önemlidir. Her ders için kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmaktır. Bu soruları çözerken üslü ve köklü sayılar, ardışık sayılar, bölme bölünebilme vb. temel matematik konularından yararlanılır. 

Tablo Yorumlama 


Tablo; sorularda bazı bilgileri daha kolay ifade etmek, verilen bilgilerin daha anlaşılır olması için oluşturulur. Bir tabloda verilen rakamların ve bilgilerin neyi ifade ettiği net belirlenmelidir. 


Tablo sorularında ilk satır ve ilk sütundaki başlıklar, tablonun neye göre tasarlandığı ile ilgili ipuçları verir. Bu başlıklara denk gelen sözel ve sayısal değerler tabloyu okumada  yardımcı olurken, yorumlara öznellik katmaz.

ALES Sayısal Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma Sorusu


Örnek Soru:

Balıkesir ilinden Ankara iline giden bir aracın her saat sonunda Ankara iline olan uzaklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 


Saat 1 2 3 4 5 6
Ankara iline uzaklık 455 350 280 195 90 0


Bu aracın Ankara iline varıncaya kadar geçen sürede ortalama hızı 90 km olduğuna göre, birinci saatteki ortalama hızı saatte kaç km dir?


A) 70                   B)  75                   C) 80                  D)  85                     E) 90

Örnek sorunun çözümünü yandaki videodan izleyebilirsiniz.

Grafik İnceleme 


Verilen bir grafikte verilen işaret ve şekillerin neyi ifade ettiği çok iyi bilinmelidir. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiğine bakılarak, istenen bulunur. 


Grafik Çeşitleri


a. Sütun Grafik

Bu grafik çeşidi yatay ve düşey olmak üzere iki eksenden oluşur. Bu eksenlerde ölçülen değerlerin birbirine göre durumları sütunlarla belirtilir. Yatay eksende incelenen bir değerin durumuna göre düşey eksendeki değişim gözlenebilir. Sütun grafiği zamana bağlı verilerde kullanılabileceği gibi zamandan bağımsız veri gruplarını karşılaştırmak içinde kullanılır. 


b.  Çizgi Grafik

Çizgi Grafik; verilen yatay ve dikey eksendeki değerlerin işaretlenerek, ilgili noktaların birleştirilip çizgi haline  getirilmesiyle oluşturulur. Verinin zamana göre nasıl değiştiğini incelemek için çizgi grafiği kullanılır.  Yatay ve dikey ekseninde sayı aralıkları eşit ayarlanmalıdır. 


c.  Pasta Grafik

Sayısal bilgilerin parçalara bölünmüş bir daire aracılığıyla grafik üzerinde gösterilmesi işlemi pasta grafiğini oluşturur. Pasta grafiğinde her grubun çokluğuna göre pastadan pay verilir. Sütun grafiğinde olduğu gibi pasta grafiğinde de veriler karşılaştırılabilir. Bir pasta grafiği, 360 derecelik merkez açıdan oluşur. Oranlama yapılarak, her çokluğun kaç derecelik açıyı tarayacağı tespit edilerek pasta grafiği oluşturulur. 


Not: Grafik yorumlama ve tablo okuma ile ilgili bilgiler, tanımlar ve ipuçlarını öğrendikten sonra pratik yaparak bu bilgilerin soruların içinde nasıl yer aldığını görmek için çeşitli kaynaklardan sorular çözmekte fayda vardır. 

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.