ALES Sayısal Çalışma Paketi

eğitmen 3
kullanım süresi6 ay

ALES Sayısal Çalışma Paketi
ALES’e girmeyi planlayan ancak Sayısal alanda eksikleri bulunan adaylarımız ALES Sayısal Paketi ile Matematik Soru Çözümü, Sayısal Deneme, Sayısal Mantık ve Geometri derslerine tek bir paketten çok daha indirimli şekilde katılabilmektedirler.

Bir yandan sayısal alana yönelik konu eksiklerinizi giderirken diğer yandan öğreneceğiniz soru çözüm teknikleri ve detay ipuçları ile mevcut bilginizi artırmanızı sağlayacak ALES Sayısal Paketi, deneme çözümleriyle de hız ve pratiklik kazanmanıza ve sınava yönelik gerçek anlamda deneyim sahibi olmanıza yardımcı olmaktadır.

Matematik Konu Anlatımı
64 Saat Ders
ALES Sayısal Çalışma Paketine Katılan Herkese
ALES Matematik Konu Anlatımı Hediye!
Dersin açıklaması
Derste ne öğreneceksiniz?
eğitmenler
S.S.S
Yorumlar
ALES Sayısal'da Fark Yaratın
ALES Sayısal Paketi, sayısal alandan ALES’e hazırlanan katılımcılarımızın soru ve deneme çözümleri yaparak mevcut bilgilerini pekiştirmelerine ve pratiklik kazanarak puanlarını artırmalarına yardımcı olacak, ALES Matematik Soru Çözümü, ALES Sayısal Deneme, ALES Sayısal Mantık ve ALES Geometri gruplarından oluşan ALES eğitim paketidir.

ALES Matematik Soru Çözümü eğitimi, katılımcılarımızın eğitmenimizle birlikte Matematik ve Geometri soru tipi üzerine yapacakları detaylı soru çözümü çalışmalarını, soru çözüm tekniklerini ve önemli ipuçlarını içermektedir.

ALES Sayısal Deneme eğitiminde uygulanacak sayısal deneme çalışmalarıyla katılımcılarımız hem soru tipleri üzerine deneyimlerini artıracak hem de daha hızlı soru çözmeye başlayacaklardır. Sınav hazırlığı boyunca ihtiyaç duyacakları genel Matematik deneme tecrübesini bu eğitim aracılığıyla kazanacaklardır.

ALES Sayısal Mantık eğitiminde de katılımcılarımızın sınavda karşılaşabilecekleri Sayısal Mantık sorularına yönelik başarı oranlarını artıracak Sayısal Mantık soru tipi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Özellikle de bu sorular üzerine verilecek önemli taktik ve ipuçları ile katılımcılarımız doğru sayılarını artırabilecek ve mantık sorularını çok daha hızlı çözebileceklerdir.

ALES Sayısal Paketine katılan adaylarımızın eğitim süreleri boyunca derslerde ve bireysel çalışmalarında faydalanacakları ders notları da ücretsiz olarak platformlarına yüklenecektir.
ALES Matematik Soru Çözümü
ALES Matematik Soru Çözümü Grubu, ALES sınavına girecek olup Matematik alanında konu bilgisi tam olan ancak soru çözümü noktasında sıkıntı yaşayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

Bir yandan Matematik ve geometri soruları üzerine bol pratikler yaparak hız kazanabileceğiniz diğer yandan da soru çözüm teknikleri ve ipuçlarına dair önemli bilgiler edineceğiniz bu grupla ALES Sayısal puanınızı artıracak eksiksiz bir eğitim alabilirsiniz.

Temel Kavramlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

1. Ünite

Bu konu başlığı altında; Rakam ve Sayı Kümeleri, Tek ve Çift Tam Sayılar, Pozitiflik-Negatiflik, Ardışık Sayılar, Asal Sayılar, Aralarında Asal Sayılar, Faktöriyel ve Basamak Kavramı ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Bölme - Bölünebilme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

2. Ünite

Bu konu başlığı altında; bölme, bölme ile ilgili özellikler, bölünebilme kuralları ve onlarla ilgili problemler ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Asal Çarpanlarına Ayırma, EBOB - EKOK

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

3. Ünite

Bu konu başlığı altında; bir doğal sayıyı asal çarpanlara ayırmayı, asal çarpanlara ayırmanın özellikleri, EBOB - EKOK tanımları, EBOB - EKOK ile ilgili problemler ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Rasyonel Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

4. Ünite

Bu konu başlığı altında; rasyonel sayılar, ondalık sayılar, devirli ondalıklı sayılar ve dört işlem, sıralama ve eşitsizlik ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

5. Ünite

Bu konu başlığı altında; birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve çözüm kümeleri, boş küme, sonsuz küme, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Mutlak Değer

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

6. Ünite

Bu konu başlığı altında; mutlak değer, özellikleri, mutlak değerli denklem sistemleri, mutlak değerli eşitsizlik sistemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Üslü Sayılar - Köklü Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

7. Ünite

Bu konu başlığı altında; üslü ve köklü sayılar, üslü ve köklü sayının özellikleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Problemler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

8. Ünite

Bu konu başlığı altında; oran – orantı, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde problemleri, karışım problemleri, işçi problemleri, hareket problemleri ve grafik problemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Kümeler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

9. Ünite

Bu konu başlığı altında; küme, alt küme, bileşke ve kesişim kümeleri, fark kümeleri, evrensel küme, sıralı ikili ve kartezyen çarpım tanım ve özellikleri, küme problemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

İşlem - Modüler Aritmetik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

10. Ünite

Bu konu başlığı altında; işlem ve modüler aritmetik tanımları, işlem ve modüler aritmetik konuları ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Fonksiyonlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

11. Ünite

Bu konu başlığı altında; fonksiyon, birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, bileşke fonksiyon ve fonksiyonun tersi ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

12. Ünite

Bu konu başlığı altında; toplama ve çarpma yoluyla sayma, permütasyon ve kombinasyon tanımları, sıralama, belirli elemanların bulunduğu veya bulunmadığı kombinasyonların sayısını hesaplamayı, olasılık kavramını, bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemler ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Geometri

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Üniteler

Ücgenler: Bu konu başlığı altında; doğruda açı ve özellikleri, üçgenler de açı ve özellikleri, üçgende açı ve kenar bağıntıları, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, üçgende açıortay ve kenarortay, üçgende benzerlik ve üçgende alan konuları anlatılır.

Dörtgenler: Bu konu başlığı altında; dörtgen, yamuk, deltoid, paralelkenar, dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, konularının özellikleri anlatılır.

Çokgenler: Bu konu başlığı altında; konveks ve konkav çokgenler, düzgün beşgen ve düzgün altıgen özellikleri, düzgün çokgende açı, düzgün çokgende alan konuları anlatılır.

Çember ve Daire: Bu konu başlığı altında; çember ve daireyi tanımlar, çemberde açı ve uzunluk, dairede alan konuları anlatılır.

Analitik Geometri: Bu konu başlığı altında; analitik düzlem ve özellikleri, doğrunun analitiği ve özellikleri, doğruda eğim ve simetri konuları anlatılacaktır.

Katı Cisimler: Bu konu başlığı altında; dik prizmalar, silindir, piramit, koni ve kürenin tanımları ve özellikleri anlatılacaktır.
ALES Sayısal Deneme Grubu
Matematik – Geometri konularında eksiği bulunmayıp gerçek ALES düzeyinde denemelerin ayrıntılı çözümleriyle eksikliklerini gidermek ve kendini daha iyi hazırlamak isteyen katılımcılar için oluşturulan ALES eğitimidir.

Bu gruba katılan adaylarımızın eğitmenimizle birlikte bol deneme çözümleri gerçekleştirerek hem sınav geneline hem de karşılaşacakları ALES Sayısal soruları üzerine önemli derecede deneyim kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

1. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-1

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 1. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

2. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-2

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 2. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

3. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-3

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 3. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

4. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-4

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 4. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

5. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-5

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 5. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

6. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-6

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 6. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

7. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-7

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 7. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

8. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-8

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 8. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

9. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-9

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 9. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

10. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-10

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 10. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.
ALES Sayısal Mantık
Sayısal Mantık konuları üzerine önemli ipuçlarıyla birlikte detaylı konu anlatımlarının ve soru çözümlerinin yapıldığı online ALES eğitimidir. Katılımcıların eksiksiz bir eğitim süreci geçirerek Sayısal Mantık problemlerinde hız ve aşinalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Sıfırdan hazırlananlar ya da puanını artırmak isteyenler fark etmeksizin Sayısal Mantık sorularında kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği ALES Sayısal Mantık grubu, hem ders içeriği ve ödevler hem de yardımcı kaynaklarıyla birlikte hedeflediğiniz puanlara ulaşmanızda sizlere destek olacaktır.

Şekiller Arasındaki İlişkiyi Bulma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

1. Ünite

Bu konu başlığı altında; birbiri ile ilişkili verilen şekillerdeki bağıntıyı çözüp sorulan sorudaki bağıntıya uygulamayı öğreneceğiz.

Sayılar Arasındaki İlişkiyi Bulma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

2. Ünite

Bu konu başlığı altında; birbiri ile ilişkili verilen sayılardaki bağıntıyı çözüp sorulan soruda bağıntıya uygulamayı öğreneceğiz.

Eksik Parçayı Bulma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

3. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen bir şeklin seçeneklerdeki hangi parçalardan oluşacağını öğreneceğiz.

Şekilleri Açma-Katlama

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

4. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen üç boyutlu şeklin açılımını ve katlanıp kesilen şekillerin açılmış hallerini öğreneceğiz.

Şekillerdeki Parçaları Sayma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

5. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen şeklin içinde istenen türdeki parçaları saymayı öğreneceğiz.

Şekillerin Görüntüsü

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

6. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen şeklin herhangi bir yönden görünüşünde çıkan resmi görmeyi öğreneceğiz.

Sayı Dizileri

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

7. Ünite

Bu konu başlığı altında; matematikte diziler diye adlandırılan konuyu ayrıntıyla öğreneceğiz.

Şifreleme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

8. Ünite

Bu konu başlığı altında; sorularda verilen harfler, sayılar ve şekillerle verilen şifreleme yöntemini bulup sorulan soruda uygulamayı öğreneceğiz.
ALES Matematik Soru Çözümü
ALES Matematik Soru Çözümü Grubu, ALES sınavına girecek olup Matematik alanında konu bilgisi tam olan ancak soru çözümü noktasında sıkıntı yaşayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

Bir yandan Matematik ve geometri soruları üzerine bol pratikler yaparak hız kazanabileceğiniz diğer yandan da soru çözüm teknikleri ve ipuçlarına dair önemli bilgiler edineceğiniz bu grupla ALES Sayısal puanınızı artıracak eksiksiz bir eğitim alabilirsiniz.
ALES Sayısal Deneme Grubu
Matematik – Geometri konularında eksiği bulunmayıp gerçek ALES düzeyinde denemelerin ayrıntılı çözümleriyle eksikliklerini gidermek ve kendini daha iyi hazırlamak isteyen katılımcılar için oluşturulan ALES eğitimidir.

Bu gruba katılan adaylarımızın eğitmenimizle birlikte bol deneme çözümleri gerçekleştirerek hem sınav geneline hem de karşılaşacakları ALES Sayısal soruları üzerine önemli derecede deneyim kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.
ALES Sayısal Mantık
Sayısal Mantık konuları üzerine önemli ipuçlarıyla birlikte detaylı konu anlatımlarının ve soru çözümlerinin yapıldığı online ALES eğitimidir. Katılımcıların eksiksiz bir eğitim süreci geçirerek Sayısal Mantık problemlerinde hız ve aşinalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Sıfırdan hazırlananlar ya da puanını artırmak isteyenler fark etmeksizin Sayısal Mantık sorularında kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği ALES Sayısal Mantık grubu, hem ders içeriği ve ödevler hem de yardımcı kaynaklarıyla birlikte hedeflediğiniz puanlara ulaşmanızda sizlere destek olacaktır.

ALES yılda kaç kez yapılıyor?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2018 yılı itibariyle yılda üç kez yapılan bir sınavdır.

ALES’e kimler başvuru yapabilir?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES’e bir lisans programından mezun olabilecek durumda iseniz ya da zaten mezun durumdaysanız başvurabilirsiniz. Yurt dışında lisans eğitimi gördüyseniz denklik belgeniz bulunması şartıyla başvurabilirsiniz.

ALES’e nasıl başvuru yapabilirim?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ÖSYM tarafından açıklanan başvuru süresi boyunca ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını yapabilirsiniz.

ALES’in sınav ücreti ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES ücretleri ÖSYM tarafından belirlenmekte olup yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, 2021 ALES/1 için başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenmiştir.

ALES nerelerde yapılıyor?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES, Türkiye’nin 81 ilinde yapılan bir sınavdır. Ayrıca KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek’te de gerçekleştirilecek ALES’ler vardır.

ALES Sayısal Çalışma Paketi içeriği nedir?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Sayısal Çalışma paketi Matematik Soru Çözümü, Sayısal Deneme, Sayısal Mantık ve Geometri ders gruplarını içermektedir.

ALES Sayısal Çalışma Paketi’nin avantajları nelerdir?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Sayısal Çalışma Paketi ile Matematik Soru Çözümü, Sayısal Deneme, Sayısal Mantık ve Geometri ders gruplarına tek bir pakette çok daha indirimli şekilde katılabilirsiniz.

Neden ALES Sayısal Çalışma Paketi almalıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Sayısal Çalışma Paketi’ni alarak sayısal alanına uygun bütün içerikler tek bir paket içerisinde sahip olursunuz. Sınava hazırlık sürecinde daha sistemli bir çalışma yapmış olursunuz.

Çalışma paketinin eğitim içeriği ders gruplarından farklı mı?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Ders grupları ile Çalışma paketlerinin eğitim içeriği farklı değildir. Sadece Çalışma paketinde ihtiyacınız olan bütün eğitimleri bir arada almış olursunuz.

Çalışma paketinin eğitim süresi ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Çalışma paketi eğitimlerinize ve içeriklerine dersler başladığı tarihten itibaren 6 ay süre ile erişim sağlayabilirsiniz.

Alanım eşit ağırlık hangi çalışma paketini almalıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Eşit ağırlık alanı için hem sözel hem de sayısal eğitimlerinin yer aldığı ALES Ful Çalışma Paketi'ni almanız uygun olur.

Seviyeme uygun çalışma paketi hangisi?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Seviyenize uygun eğitimleri belirlemek için sitemiz üzerinden Canlı Destek ile iletişime geçebilir veya 0850 532 8484 numaralı hattan detaylı yönlendirme alabilirsiniz.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.