shape shape shape shape
ALES Sözel Konuları ve Soru Dağılımı
08
Oct
0 Yorum
3120 Görüntülenme

ALES Sözel Konuları ve Soru Dağılımı

ALES Sözel alanda ihtiyacınız olabilecek tüm bilgilere yazımızın içeriğinden ulaşabilirsiniz.

ALES sınav içeriği olarak Sayısal ve Sözel olmak üzere iki alanı kapsamaktadır. Sözel alandan sınava girecek adaylar puan hesaplama esnasında ÖSYM tarafından göz önünde bulundurulan katsayılar nedeniyle ağırlıklı olarak sözel konuları ve soru dağılımına yönelik çalışma sağlamalıdırlar. ALES Nedir? ALES’te Nasıl Başarı Sağlayabiliriz? ALES Sözel Konuları ve Soru Dağılımı Nasıldır? sorularının cevapları ile ALES Sözel için ihtiyacınız olan tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.


ALES Nedir?


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından düzenlenen lisansüstü eğitim yapmak ve akademik kariyerde ilerlemek isteyen adayların başvuracakları üniversitelerin taleplerine göre girmeleri ve istenilen ALES puanını almalarını sağlayan bir sınavdır. Sınava giren adayların zihinsel becerileri test edilir. Özellikle sıralama, analiz etme, çözümleme, yorumlama ve son olarak mantıksal akıl yürütme yetileri değerlendirilmeye alınmaktadır.

ALES puanı doktora ve yüksek lisans başvurularının yanı sıra Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi gibi akademik kadrolara başvurularda istenmektedir. Bunun dışında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının lisansüstü programları ile yurt dışında eğitim alacak adayların seçiminde de yine ALES sonucu değerlendirmeye alınmaktadır.

ALES sonucu, doktora ve yüksek lisans başvurularında en az %50 oranında bir paya sahiptir.  Tezli Yüksek lisans ve yüksek lisans sonrası doktora yapmak isteyen adaylar ALES'ten en az 55 puan almalıdır. Tezsiz yüksek lisans ve doktora mezunlarının tekrar lisansüstü eğitim almaları durumunda ALES puanına şartı bulunmamaktadır. Lisans eğitimi sonrası doktora programları için ise belirlenen ALES puanında alt sınır 80 puandır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı 5 (beş) yıl geçerliliğe sahiptir.

Yılda 3 defa gerçekleştirilen ALES, ilkbahar döneminde 1 defa ve sonbahar döneminde 2 defa uygulanmaktadır. Bir yıl içinde girebileceğiniz ALES sayısında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Başvuru yaparken geçerlilik süresi dolmamış en yüksek puanlı ALES sonucu kullanılabilmektedir.

ALES, Sayısal ve Sözel olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Toplamda 100 adet soru ve 150 dakika sınav süresi bulunur. 


ALES Puan Türleri Nelerdir?

ALES’te sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak 3 farklı puan türü bulunur.

Lisansüstü eğitim başvuruları ve akademik kadro ilanlarında talep edilen puana göre sınava girecek adaylar kendi puan türlerine uygun olarak soru çözmelidirler.

Her bir puan türüne ait farklı katsayılar bulunmaktadır. Katsayı tablosu aşağıda iletildiği gibidir:


ALES      SAYISAL   SÖZEL
Sayısal     0,75     0,25
Eşit Ağırlık     0,50     0,50
Sözel     0,25     0,75


ALES Puan Hesaplama

ALES sayısal ve sözel alanda bulunan soruları cevaplayan adayların verdiği doğru cevaplar ile yanlış cevaplar toplanır daha sonra sonra doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılır ve böylece ham puana ulaşılmaktadır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıda bulunan formül kullanılarak 100 üzerinden ALES Sayısal, ALES Sözel ve ALES Eşit Ağırlık puanlarına dönüştürülecektir.  

 

ALES Sözel Alanda Nasıl Başarılı Olunur?

Lisansüstü hedefi olan veya lisansüstü eğitimlerin doktora aşamasından devam ettirmek isteyen her öğrenci özellikle lisans eğitimleri süresince ya da yüksek lisans eğitimleri devam ederken geç kalmadan lisansüstü eğitim için talep edilen ALES puanlarını almalıdırlar. Bu süreçlerinde seviyesi birbirinden farklı olan birçok aday lisansüstü başvurularında sıralamaya girebilmek için özellikle büyük oranlarda etki eden ALES’e yönelik yoğun çalışmaya ihtiyaç duyarlar.
 
ALES Sözel Alanından sınava girecek bir aday, öncelikle seviyesi ne olursa olsun hızlı okuma yetisine sahip olmalıdır. Bu ALES gibi hızınıza ve soru çözüm tekniğine dayanan bir sınavda başarıyı arttıracaktır. Hızlı okuyabilmek bol bol okumak ve soru çözüm alıştırması yaparak oluşan bir beceridir.

Bunun yanında sınava odaklı bir yöntem önermemiz gerekirse ALES Sözel konularında eksiği olanlar, sınavda karşılarına gelebilecek konuları içeren Sözel Konu Anlatımı kitabı veya uzman eğitmenlerden alabilecekleri dersleri izleyerek çalışmalarının başlangıç noktasını belirlemelidirler.

Ana dilimiz olan Türkçe bizlere tüm eğitim hayatımız boyunca her aşamada öğretilen bir derstir. Ancak tabii ki her dilde olduğu gibi inceliklerine tam olarak hakim olamayabiliriz ve yine sınavda eleme yapılması adına birçok farklı soru tekniği ile karşımıza gelecektir. Bu nedenle çalışmalarınızı ALES Türkçe Soru-Çözüm kaynakları ve eğitimleri ile desteklemeniz gereklidir. Soru çözüm tekniklerini öğrendikten sonra kendinizi deneyebileceğiniz ve çalışmanızın sonucunu test edebileceğiniz en iyi çalışma deneme çözümüdür. ALES Denemeleri çözerek hem hızınızı hem de konu ve soru çözümü noktasındaki eksiklerinizi tespit edebilirsiniz.

Tüm bu çalışma sürecinde kitap kaynakları dışında ekstra bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Online ALES Sözel Konu Anlatımı, Online ALES Sözel Soru Çözümü ve Online ALES Sözel Deneme eğitimlerimizi incelemenizi öneririz.


ALES Sözel Konuları Nelerdir? ALES Sözel Alanında Kaç Soru Sorulur?


ALES Sözel Konu Dağılımı 

ALES’te toplamda 100 soru bulunmaktadır. ALES Sayısal alanda 50 adet Matematik Sorusu ve ALES Sözel alanda ise 50 adet Türkçe Sorusu bulunur. Adayların özellikle zorlandıkları ALES Sözel Mantık soruları 50 Türkçe sorusundan 8-10 adet arasında sorulmakta olup ALES sınav içeriğinde Sözel alan sorularının toplamının yaklaşık %15-20’sine karşılık gelmektedir.  

ALES Sayısal alanda sınava girecekler için ALES puanlarına etki edecek ALES Sayısal soruları için ALES Sayısal Konuları ve Soru Dağılımı yazımızı incelemenizi öneririz.

ALES sözel konuları ve soru dağılımı aşağıda iletildiği gibidir:

•    Sözcükte Anlam.
•    Cümlede Anlam.
•    Anlatım Bozuklukları
•    Anlatım Biçimleri.
•    Paragraf.
•    Sözel Mantık.


Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam soru tipi bir sözcüğün anlam özellikleri, sözcükler arası anlam özellikleri ve söz öbeklerinin cümleye verdiği anlamlar üzerinedir. 


Cümlede Anlam


Cümlede Anlam soru tipi ise cümlede anlam bağlamları, anlamlarına ve anlatımına göre cümleler, cümlenin yorumlanması hakkında ve cümle tamamlama konularında sorular içermektedir.


Anlatım Biçimleri


Anlatım Biçimleri soru tipi, metinlerin anlatım özelliklerini (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma, Karşılaştırma, Örneklendirme gibi) içeren ve kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bilmeniz gereken ve bir metin türünü diğer metin türlerinden ayıran özelliklerle alakalı soruların gelebileceği bir soru tipidir.


Paragraf


ALES Türkçe soru tiplerinden biri olan Paragraf Soru tipinde paragraflar içinde karşınıza ana fikir, yardımcı fikir, paragrafın konusunun ne olduğu, paragrafın başlığının ne olması gerektiği, paragraf tamamlama, düzensiz cümlelerden anlamlı paragraf oluşturma, paragraf içindeki düşüncenin anlamını bozan cümle ile alakalı sorular gelebilmektedir.


Anlatım Bozuklukları


ALES Sözel alanı Anlatım Bozuklukları soru tipinde karşınıza; gereksiz sözcüklerin kullanılması, yanlış anlama sahip sözcüklerin kullanılması, deyimin yanlış yerde kullanılması, cümle içindeki sözcüklerin yerinin yanlış olması, anlamca çelişen kelimelerin kullanılması, tümleç eksiklikleri, özne - yüklem uyumsuzluğu gibi başlıklarda sorular gelmektedir.


Mantıksal Akıl Yürütme (Sözel Mantık Soruları)


ALES Sözel Mantık Soruları, sözel alanda Türkçe sorularının içerisinde sayı bakımından ağırlıklı olarak bulunan bir soru tipidir. 

- Şifreleme, Şifre Çözümleme
- Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme


Sözel Mantık sorularında yukarıda iletilen iki madde içerisinde Sıralama Kurguları, Eşleştirme Kurguları, Çıkarım Kurguları, Şifreleme Kurguları, Yer - Yön - Konum Bildiren Sorular, Tablo Yorumlama Kurguları, Karma Kurgular soru içerikleri karşınıza gelmektedir. Sözel mantık soruları genelde gündelik yaşamdaki kavramlar kullanılarak hazırlanır. Bunlar özneler, nesneler, mekanlar, zaman, yön şeklinde olabilir.


ALES Sözel Alanda Soru Dağılımı Nasıldır?


Üniversitede lisans eğitimi devam eden ya da mezun halde olup akademik kariyer hedefi bulunan adaylar, lisansüstü eğitimlerine başlamak veya devam etmek için ALES puanına ihtiyaç duymaktadırlar. ALES Sözel alan puanı ile başvuru yapmak isteyen adaylar sınavda puan alacakları alana yönelik ağırlıklı olarak yüksek katsayıya sahip 50 Türkçe sorusu çözmelidirler.  ALES Sözel alanda sorulan soruların dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Tablo içinde verilen her bir konu ve karşılarındaki soru sayısı dönemsel olarak gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı için değişebilmektedir. Aşağıda bulunan tabloyu incelerken ilettiğimiz bilgilerin ALES Türkçe konularının ortalama sayı değeri ilettiğini göz önünde bulundurmanız gereklidir:Konu  Sorular
Sözcükte Anlam  1-2
Cümlenin Anlam ve Yorumu  3-4
Paragraf (Konu Ana Düşünce)  35-40
Sözel Mantık  8-10

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.