shape shape shape shape
ALES Soru Dağılımı Nasıldır?
06
May
0 Yorum
384 Görüntülenme

ALES Soru Dağılımı Nasıldır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),  yüksek lisans, doktora, mühendislik tamamlama programlarında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lisansüstü eğitim almak için yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda gerekli olan bir sınavdır.  ALES Sözel Testi ve Sayısal Testi olmak üzere iki testten oluşur. ALES’e giren tüm adaylar bu iki testten sorumludur. ALES soru dağılımı; Sözel Testinde 50, Sayısal Testinde 50 biçiminde yapılmıştır. Adayların bu iki testi cevaplamaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tanınan süre 150 dakikadır (2,5 saat).

Sözel Testi soru dağılımını ve Sayısal Testi soru dağılımlarını çıkmış ALES’leri inceleyerek hazırladığımız bu yazımızda öncelikle ALES’le ilgili temel soruların yanıtlarını bulacaksınız. Buna göre ilgili sorular şunlardır:

ALES’e Kimler Girebilir? ALES’in Zorunlu Olduğu Alanlar Nelerdir?

ALES’e herhangi bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan kişiler, lisans mezunu olanlar, denklik belgeleri olması şartıyla yurtdışında lisansını tamamlamış olanlar girebilir.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES zorunludur. Bu programlara başvuru yapabilmek için ALES’ten en az 55 puan almış olmak gerekir. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarında ALES zorunluluğu bulunmaz. Fakat isteyen üniversiteler ALES’i şart koşabilir.

Yüksek lisans mezunları için doktora programına başvurabilmek için gerekli taban puan da 55’dir. Lisans mezuniyetinin ardından yüksek lisans yapmadan, doğrudan doktora programına başvurmak isteyen adaylar ALES’ten en az 80 puan almak zorundadır.

Yurtdışında resmi veya kısmı burslu olarak lisansüstü programlarına katılmak isteyen adayların ALES’ten en az 75 puan almaları gerekir.

Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi öğretim üyesi dışındaki kadrolara başvurabilmek yapabilmek için adayların en az 70 puan almaları zorunludur.

ALES Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

ALES 50 sözel (Sözel Testi) , 50 sayısal (Sayısal Testi) olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan bir sınavdır.

ALES’e giren adayların Sözel Testine ve Sayısal Testine verdikleri doğru cevap sayısı kendi içinde ayrı ayrı toplanır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla ham puana ulaşılır. Sözel Testinin ayrı, Sayısal Testinin ayrı olmak üzere adayların ham puan ortalaması ve standart sapması hesaplanır ve ham puanları 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Böylece adayların sözel ve sayısal standart puanları hesaplanır.

ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal Testi) / 0,25 (Sözel Testi)
ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal Testi) / 0,75 (Sözel Testi)
ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal Testi) / 0,50 (Sözel Testi)

Sınav sonrasında iptal edilen sorular varsa bu sorular değerlendirme dışı bırakılıp geçerli soruların puan değerleri hesaplanır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasından sonra aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara ulaşılmış olur.

ALES Puanı = 70 + (30 [2 (ASP-X)-S]) / ([2 (B-X)]-S)
ASP: Ağırlıklı Standart Puan
X : ASP Dağılımının Ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

ALES Soru Dağılımı Nasıldır? Hangi Konulara Göre Yapılır?

Sözel Konu Dağılımı

ALES soru dağılımı Sözel Testinde temel Türkçe konuları ile sözel mantık konularına göre dağılır. Temel Türkçe konularından sözcükte anlam, cümlede anlam ve anlatım biçimlerinden 4-6 soru gelirken anlatım bozuklukları uzun yıllardır sorulmamıştır.

Öncülden sonuç çıkarma, tablo yorumlayarak önerme çıkarma, sıralama, eşleştirme, yer-yön-konum belirleme, küme problemleri, şifreleme ve şifre çözümleme gibi soru tiplerinden oluşan sözel mantık konularından ise ortalama 8 soru bulunur. Sözel testin soru dağılımda en fazla soru sayısı ise paragraf sorularınındır.

Sayısal Konu Dağılımı

2017 Sonbahar ALES’ten itibaren ALES, 50 soruluk Sözel Testi ve 50 soruluk Sayısal Testi olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır.  ALES Sayısal Testinin soru dağılımı temel matematik konuları, sayısal mantık konuları, geometri konularına göre yapılmaktadır. Çıkmış sınav soruları incelendiğinde temel matematik konuları içerisinde yer alan problemlerden 7 ila 8 arasında soru sorulduğu görülmektedir. Permütasyon, kombinasyon, olasılık sorularından 1 veya 2 soru sorulurken 1 tane işlem sorusu sorulmaktadır. 13 ila 14 soru ise sayılar, mutlak değer, kümeler, rasyonel sayılar, denklemler gibi diğer temel matematik konularından gelmektedir.

Sayısal mantık sorularının ortalama 6 tanesi sayısal mantık problemlerinden oluşurken, 12 tanesi üçlü soru biçimindeki sayısal mantık sorularından ve yaklaşık 2 tane şekil bilgisi sorularından oluşmaktadır. Geometri soruları ise 4 veya 5 tane sorulmakta; 0 veya 1 tane analitik geometri, 1 veya 2 tane katı cisim sorusu bulunmaktadır.

Dilerseniz "ALES Konu Dağılımı Nasıldır?" adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.