shape shape shape shape
2020 yılı Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları Başvuruları
15
Oct
0 Yorum
482 Görüntülenme

2020 yılı Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları Başvuruları

2020 yılında ilki Mart ayında yapılan doçentlik başvurularının ikincisi "2020 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları" başladı.

Ekim 2020 Doçentlik Başvuruları Başladı!


Doçentlik başvuruları bir yıl içinde 2 defa Mart ve Ekim aylarında ayın 15'inden ay sonuna kadar olan 15 günlük sürede alınmaktadır. 1 Ocak 2021 itibariylede yılda 3 defa Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılacaktır.

2020 yılı için Mart ayında açılan doçentlik başvurularının ikincisi bugün (15.10.2020) itibariyle başlamaştır. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.

Doçentlik başvurusu için adaylar başvurularını online olarak Doçentlik Başvuru Sistemi üzerinden yapacaktır.Başvuru Şartları:


" 2547 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır:

-Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

-Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek,

- Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

- Üniversitelerarası Kurul kararı gereğince aynı dönemde iki ayrı bilim alanından doçentliğe başvurulamaz. "

Başvuru için İstenilen BelgelerAdaylar, ÜAK’a göndermesi gereken ilgili belgeyi, başvuru süresi içinde, başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir.ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.Öğrenim Belgesi- Öğrenim bilgileri, YÖK’ün Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacak ve sisteme ayrıca belge yüklenmesi istenmeyecektir.
Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı öğrenim bilgileri değiştirilemez. YÖKSİS’te öğrenim bilgilerini eklemek/değiştirmek/düzeltmek durumunda olan adayların, başvuru süresi içinde ilgili kurumlar ile irtibata geçmeleri ve öğrenim bilgilerinin ilgili kurumların sistemlerine eklenmesini sağlamaları gerekmektedir.


- YÖKSİS’te öğrenim bilgisi bulunmayan adaylar (yurtdışı denklik dahil), ilgili öğrenim bilgi/belgesini sistem üzerinden manuel olarak giriş yapacak ve ayrıca
 noter veya resmi kurum onaylı ilgili belgesini başvuru süresi içinde, başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir. ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik,
hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.


- Yurtdışı Denklik belgesini ÜAK’a gönderme durumunda olan adaylar, ilgili denklik belgesi ile birlikte yurtdışı mezuniyet belgesini de sistem üzerinden manuel olarak giriş yapacak ve ayrıca noter veya resmi kurum onaylı ilgili belgelerini
başvuru süresi içinde, başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim edeceklerdir.


Yabancı Dil Belgesi


- YÖK ve ÖSYM tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil bilgileri, ilgili kurumların sistemlerinden alınarak başvuru ekranına yansıtılacak ve sisteme ayrıca belge yüklenmesi istenmeyecektir. Başvuru ekranına yansıtılan YÖK ve ÖSYM kaynaklı yabancı dil bilgileri değiştirilemez.

- Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden adayın yabancı dil bilgisinin öncelikle ÖSYM veri tabanından çekilmesi, ÖSYM veri tabanından veri çekilmesi halinde başka bir belge istenmemesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda adayın DBS’ye diğer yabancı dil sınav bilgilerini yükleyerek onaylı bir örneğinin ÜAK’a gönderilmesine karar verilmiştir.

- 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil puanının sisteme manuel olarak girilmesi ve ilgili yabancı dil belgesinin de yüklenmesi gerekmektedir.

- Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına(TOEFL… vb.) ait yabancı dil puanının sisteme manuel olarak girilmesi ve yabancı dil belgesinin de yüklenmesi gerekmektedir.

- YÖK ve ÖSYM kaynaklı yabancı dil bilgisi bulunmayan (Uluslararası Yabancı Dil Sınavları(TOEFL… vb.) adaylar veya 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavları) adaylar, ilgili yabancı dil bilgi/belgesini sistem üzerinden manuel olarak giriş yapacak ve ayrıca yabancı dil belgesini (Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına (TOEFL... vb.) ait belgenin aslı, 2002 ve öncesi tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının noter veya resmi kurum onaylı örneği) başvuru süresi içinde başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya eldenteslim edeceklerdir. ÜAK’a gönderilen ilgili belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.


Diğer Belgeler


- Daha önce farklı bir bilim/sanat alanından doçent unvanı almış (yurtdışı denklik dahil) adaylar, doçent oldukları başvuru dönemine ait Özgeçmiş ve Eserler Listesini başvuru süresi içinde başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan edildikten sonra da ilgili Öz geçmiş ve Eserler Listesini jüri üyelerine göndereceklerdir.


- Güzel Sanatlar Temel Alanından başvuru yapacak adaylardan, 50 MB’ın üzerinde olması nedeniyle sisteme eserini (işitsel/görsel kayıtlar vb.) yükleyemeyen adaylar, ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında başvuru dilekçesi ekinde fiziki olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru süresi içinde posta/kargo yolu ile veya elden teslim edecekler, ayrıca doçentlik jürisi ilan edildikten sonra da ilgili eserini CD, DVD veya USB Bellek ortamında jüri üyelerine göndereceklerdir.Doçentlik Başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.