shape shape shape shape
ALES’e Nasıl Çalışmalıyım?
07
May
0 Yorum
2180 Görüntülenme

ALES’e Nasıl Çalışmalıyım?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak lisansüstü eğitimi ve akademik kariyer için şart olan ALES, adayların kendi branş alanlarındaki alan bilgisini ölçen bir sınav değildir.

Aksine ALES, lisans eğitimini tamamlayabilecek olanlarla lisans mezunu olanların bilmesi beklenen sözel-sayısal temel kavram-konu, bunlar arasındaki ilişki ve problemleri kavramaya, çözmeye yönelik sözel- sayısal muhakeme becerilerini ölçer. Bu yüzden adaylar öncelikle ALES’e nasıl çalışacaklarını sınavın kendilerinde ölçeceği bu becerilere göre belirlemeliler.

ÖSYM, ALES ile adaylardan 150 dakika içinde 50 sözel (Sözel Test) 50 sayısal (Sayısal Test) sorudan oluşan 100 soruyu 150 dakika içinde analitik düşünerek çözmesini bekler. Bu açıdan ALES analitik ve pratik düşünme ile dikkat ve hız ölçen bir sınavdır.

ALES soru tarzı ve ölçtüğü becerilerle özgün bir sınavdır. Adaylar ALES’e çalışmaya başlamadan önce onu tanımalıdır. ALES’e girecek adaylar öncelikle çıkmış sınav sorularını inceleyerek hangi test alanında hangi soru tiplerinin yer aldığını öğrenmeli ardından konu eksikliklerinin neler olduğunu tespit ederek çalışma planını oluşturmalıdır. Adaylar planlı bir şekilde süreci yönetir, kararlı olurlarsa oldukça iyi bir sonuca ulaşabilirler.

ALES sözel nasıl çalışmalıyım?

ALES, Sözel Testinde dilbilgisi sorusu yer almaz. Bu test ağırlıklı olarak paragraf sorularından oluşur. Anlatım bozukluğu konu anlatım kitaplarında yer almasına rağmen uzun süredir sorulmamıştır. Yaklaşık olarak 1 tane sözcükte anlam 3 tane cümlede anlam (bu soru sayıları +/- 1 olabilir), 8 mantık sorusu diğerleri paragraf sorusudur. Ancak unutulmamalı ki bu soru tiplerinin dağılımı sabit değil değişkendir.

ALES paragraf sorularına nasıl hazırlanmalıyım?

ALES uzun paragraflarıyla ünlü bir sınavdır. ALES’te tüm soruları görebilmek için paragraf soruları hızlı çözebilme becerisi geliştirmeniz gerekir. Sınav esnasında paragrafların zamanınızı harcamaması için hızlı bir şekilde paragraf çözebilme becerisi geliştirmeniz gerekir. Bu sebeple düzenli bir şekilde paragraf sorusu çözmeniz faydalı olacaktır. Özellikle sözel ve eşit ağırlık puan türünden hazırlanan adaylar için paragraf çözmek günlük rutinlerinden biri olmalı.  Düzensiz biçimde yüzlerce paragraf sorusu çözmek, hızlı bir şekilde paragraf çözme becerinizi geliştirmenize herhangi bir fayda sağlamaz. Önemli olan ALES’in paragraf soru tarzına hâkim olmaktır. Bunun için öncelikle çıkmış sınav sorularını analiz etmelisiniz.

ALES’te paragraf soruları yer değiştirme, sıralama, düşüncenin akışını bozan cümle, paragrafı ikiye bölme ve cümle yerleştirme olmak üzere yapı sorularından; ana düşünce, soruya karşılık gelme, olumlu düşünce ve olumsuz düşünce olmak üzere konu sorularından oluşur.  Öncelikle her bir soru başlığını kendi içinde gruplandırarak incelemeli, soruların iç dinamiklerini analiz etmelisiniz. Böylece soru tiplerini tanımış olacaksınız. Soruların mantığını anladıktan sonra düzenli olarak bu soruları karma bir şekilde çözmeli ve hız kazanmalısınız.

ALES Sözel Testinde Hangi Sorular Sorulmaktadır?

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Şifreleme, Şifre Çözümleme
Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekâya Dayalı Problem Çözme

ALES Sözel Mantık Nasıl Çalışmalıyım?

ALES Sözel Mantık soruları öncülden sonuç çıkarma, tablo yorumlayarak önerme çıkarma, sıralama, eşleştirme, yer-yön-konum belirleme, küme problemleri, şifreleme ve şifre çözümleme gibi soru tiplerinden oluşur. Bu sorular ALES’ten yüksek bir puan almak isteyen adayların muhakkak doğru cevaplaması gereken sorulardır. 2018 yılından itibaren 50 sorudan oluşan Türkçe Testinde sözel mantık sorularının iki ayrı metinle dörder tane olmak üzere sekiz sorudan oluşturulduğu görülmektedir. Ancak bu metin ve soru sayısı sabit değildir, ÖSYM soruların dağılım aralıklarını değiştirebilmektedir.

Sözel mantık sorularını çözebilmek için soruda verilen metnin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir. Bu sebeple metin dikkatli bir şekilde okunmalı, metindeki veriler çeşitli yöntemlerle somutlaştırılmalıdır. Örneğin metin öncüllerden oluşuyorsa bu öncülleri şemalaştırmalı veya tablolaştırmalısınız. Kurduğunuz tablo veya şemayı her bir soru için soru köküne göre hızlıca incelemelisiniz. Sorunun sizden istediği yeni çıkarımları oluşturmalısınız. Bunları yapabilmeniz için en başta temel mantık kavram ve prensiplerini bilmeniz gerekir. www.aleskursum.com örnek soru çözümlerini inceleyerek gerekli temel prensipleri ve yöntemleri öğrenebilirsiniz.

Sözel mantık sorularını eksiksiz bir şekilde cevaplayabilmek için yukarıda belirtilen her bir soru tipini tanımalı, paragraf sorularında olduğu gibi bu soruları analiz ederek ilerlemelisiniz. ALES KURSUM’un deneyimli hocaları tarafından birebir ALES tarzı hazırlanmış soruları çözerek ve yapamadığınız soruların çözümünü izleyerek sözel mantık sorularının pratik çözümlerini öğrenebilir ve bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. ALES sözel mantık sorularını günde bir veya iki test biçiminde düzenli olarak çözmeniz sınav esnasında en kısa sürede sözel mantık sorularını çözebilmeniz için faydalı olacaktır.

ALES Sayısal Nasıl Çalışmalıyım?

ALES Sayısal Testi temel kavramlar, bölme, bölünebilme, asal çarpanlar, problemler gibi temel matematik konularından; açı, üçgen, dörtgen, çokgen, çember, daire gibi geometri konularından; noktanın ve doğrunun analitiği gibi analitik geometri konuları ile grafik- tablo yorumlama, şekil bilgisi ve sayısal mantık problemleri gibi sayısal mantık konularından oluşan 50 soruluk bir testtir.

ALES Sayısal Testinden iyi bir sonuç elde edebilmek için temel matematik konularına hâkim olunması gerekir. Bu yüzden adayların öncelikle ALES Sayısal Testinde yer alan konuları listelemesi, birkaç deneme çözerek eksik olduğu konuların hangileri olduğunu belirlemesi ve bu konulardaki eksiklerini tamamlayarak bol soru çözümüne yönelmesi gerekir. Çünkü matematik, bilindiği üzere, soru çözerek geliştirilebilir. Adayların kolay- orta zorlukta- ileri düzeyde biçiminde tasarlanmış soruları aşamalı bir şekilde çözerek ve yapamadıkları soruların çözümlerini muhakkak öğrenerek ilerlemeleri konu hâkimiyetlerini sağlayacaktır.

ALES Sayısal Testinde Hangi Sorular Sorulmaktadır?

Temel Kavramlar
Çözümleme
Bölme ve Bölünebilme
Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
Rasyonel Sayılar
Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Denklemler
Oran-Orantı
Sayı ve Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Kümeler
İşlem
Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
Şekil Bilgisi ve Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Sayısal Mantık Nasıl Çalışmalıyım?

ALES Sayısal Mantık soruları, tablo-grafik okuma, şekil bilgisi, diziler, sayı yerleştirme, görsel yetenek, akıl yürütme ve sayısal mantık problemleri gibi konulardan oluşur. Bu konular, temel matematik konularından ayrı, bağımsız konular olarak düşünülmemeli.

Sayısal mantık konuları temel matematik bilgisinden faydalanılarak çözülebilen sorulardır. Bu nedenle adayların temel matematik konularındaki eksikliklerini giderdikten sonra sayısal mantık sorularına yönelmesi verimli olacaktır. Örneğin sayısal mantık problemleri veya grafik sorularında adaylardan bir soru içinde birden fazla temel matematik bilgisini harmanlayarak kullanması beklenir. Bir grafik sorusunu çözmek için denklem bilgisi, aritmetik ortalama, oran orantı vb. işlemleri bir arada kullanarak çözüme ulaşılabilir. Bu yüzden adayların matematik konularına hâkim olması ve birden fazla konuya ait işlemi bir arada kullanmayı geliştirmesi gerekir.

Temel matematik konularının soru çözümünü bitirdikten sonra ALES sayısal mantık sorularını düzenli olarak çözmeniz sınav esnasında en kısa sürede sayısal mantık sorularını çözebilmeniz için faydalı olacaktır.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.