shape shape shape shape
ALES’e Kimler Girebilir?
07
May
0 Yorum
530 Görüntülenme

ALES’e Kimler Girebilir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), özellikle lisansüstü eğitimi ve öğretim üyesi dışındaki kadro alımlarında önemli bir şart olarak kullanılan bir sınavdır. Bunun yanında ALES’in, geçerli olduğu çeşitli alanlar da bulunmaktadır. Bu yazımızda ALES’in şart ve geçerli olduğu alanlara kimlerin girebileceğine ve ALES’in hangi alanlarda muaf tutulduğunu açıklayacağız.  Bunun için öncelikle ALES’in ne olduğu ve nasıl bir sınav olduğu ile ilgili önemli bilgileri vermek yerinde olacaktır.

ALES Nedir? ALES Nasıl Bir Sınavdır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES):
 1. Yüksek lisans,
 2. Doktora,
 3. Mühendislik tamamlama programlarında,
 4. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lisansüstü eğitim almak için yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde,
 5. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda gerekli olan bir sınavdır.
Bunların yanı sıra ALES, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kamu ve özel kuruluşlara burs başvurularında kullanılabilmektedir. Ayrıca kimi kamu ve özel kuruluşlar, bazı kadro alımlarında adayların ALES puanlarını değerlendirmeye alabilmektedir.

ALES, yukarıdaki ilgili alanlara başvurularda oldukça önemli bir sınavdır. Her yıl binlerce adayın girdiği sınavda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların kendi alanlarındaki branş bilgilerini ölçmez bunun yerine her lisans mezununun bilmesi beklenilen temel Türkçe ve matematik konularından oluşan özgün sınav sorularıyla adayların analitik düşünme beceri ve hızını ölçer. ALES’i özgün kılan bir diğer şey ise temel Türkçe ve matematik bilginizle belli bir süre pratik yaparak çözebileceğiniz sözel ve sayısal mantık sorularıdır.

ALES’te Kaç Soru Vardır? ALES’in Süresi Ne Kadardır? ALES Kaç Yıl Geçerlidir?

ALES, Sözel Testi ve Sayısal Testi olmak üzere iki alandan oluşur. Her bir alanda 50 soru bulunur. ÖSYM’nin toplum 100 sorunun çözümü için adaylara tanıdığı süre 150 dakikadır (2,5 saat). Sınavları geçerli kabul edilen adaylar ALES sınav sonuçlarını, sonuç açıklama tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile kullanabilirler.

ALES Nerelerde Zorunludur?

 1. Tezsiz yüksek lisans alımlarında ALES şartı aranmaz fakat bu programlara alım şartlarında ALES sonuç belgesi aramak, üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır.
 2. Tezli yüksek lisans yapmak isteyen adaylar ALES’e girmek zorundadır. Adayların bu programlara başvuru yapabilmesi için ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir.
 3. Bir yüksek lisans programından mezun olup ilk kez doktora yapacak adaylar ALES’e girmek zorundadır. Adayların, ALES’ten 55 puandan az olmamak koşuluyla başvuracakları üniversitenin belirlemiş olduğu taban puana uygun bir sonuca sahip olmaları gerekir.
 4. Bütünleşik doktora programlarına başvurularda ALES zorunludur. Bir lisans programından mezun olduktan sonra direkt doktora yapma imkânı sağlayan bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için lisans mezunu adayların ALES’ten en az 80 puan almış olmaları gerekir.
 5. Resmi ve burslu statülü olarak yurtdışında lisansüstü eğitimi almak isteyen adayların ALES’e girmesi zorunludur. MEB tarafından yurtdışında lisans eğitim almak üzere gönderilecek bu adayların seçiminde, adayların ALES’ten en az 75 puan almış olmaları şartı aranır.
 6. Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES zorunludur. Adayların bu kadrolara başvuru yapabilmeleri için ALES puanlarının en az 70 olması gerekir.
 7. Mühendislik tamamlama programı başvurularında ALES zorunludur. Adayların bu programa başvuru yapabilmesi için alması gereken minumum puan 50’dir.

ALES’in Zorunlu Olmadığı Alanlar ile ALES’ten Muaf Olunan Alanlar Nelerdir?

 1. ALES, tezsiz yüksek lisans başvurularında zorunlu değildir. Anacak üniversiteler isterlerse ALES şartında bulunabilirler.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarına yüksek lisans başvurularında ALES puanı şartı aranmaz.
 3. Yurtdışında kendi imkânlarıyla lisansüstü eğitim almak isteyenler ALES’e girmek zorunda değildir.
 4. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te şu belirtilir: “Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.” (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm)
 5. 14.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ndeki değişikliğe göre doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık programlarından mezun olmuş olanlar yüksek lisans veya doktora programına başvurmak istediklerinde ALES’ten muaf sayılır.

ALES’e Kimler Girebilir?

ALES’e herhangi bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar ile lisans mezunu olanlar ve denklik belgeleri olması koşuluyla yurtdışında lisansını tamamlamış olanlar girebilir.

ALES Sözel Kimler Girebilir?

ALES’in geçerli olduğu yukarıdaki alanlarda başvuracağınız kurum, bölüm sözel puanı ile alım yapacağını duyurduysa ALES sözel puanınızı kullanmanız gerekir.

ALES Sayısal Kimler Girebilir?

ALES’in geçerli olduğu yukarıdaki alanlarda başvuracağınız kurum, bölüm sayısal puanı ile alım yapacağını duyurduysa ALES sözel puanınızı kullanmanız gerekir.

ALES Eşit Ağırlık Kimler Girebilir?

ALES’in geçerli olduğu yukarıdaki alanlarda başvuracağınız kurum, bölüm eşit ağırlık puanı ile alım yapacağını duyurduysa ALES sözel puanınızı kullanmanız gerekir.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.