shape shape shape shape
ALES Türkçe Cümlede Anlam Soruları
10
Jan
0 Yorum
39 Görüntülenme

ALES Türkçe Cümlede Anlam Soruları

Bu yazımızda ALES Türkçe Cümlede Anlam soruları ve konuyla ilgili önemli bilgilere sizlerle paylaştık. Yazımızda verdiğimiz örnek soruların çözümlerini inceleyerek konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz.ALES Türkçe testinde toplam 50 soru bulunmaktadır. Test içerisinde sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, anlatım bozuklukları, sözel mantık gibi birçok konudan sorular bulunmaktadır. Bu sorular yoğun bir okuma ve anlama üzerine kurulu olmasından dolayı adayların soruları hızlı ve doğru cevaplayabilmeleri bakımından sınav öncesi bol bol soru çözerek pratik yapmaları yararlarına olacaktır.  Bu sorulardan yaklaşık 5 adedi cümlede anlam sorularından oluşmaktadır.


ALES cümlede anlam sorularının konularından bazıları; nesnellik ve öznellik, neden, amaç ve koşul sonuç cümleleri, tanımlama-yorum-değerlendirme-eleştiri-özeleştiri, varsayım, tahmin, sezgi, olasılık, içerik, üslup, öneri, uyarı, doğrudan ve dolaylı anlatım gibi konulardır. Bu konuların kısaca neler olduğundan bahsedebiliriz. Daha kapsamlı bilgilere Aleskursum panelinden ulaşabilirsiniz.

Cümlede Anlam Konuları


Nesnellik: Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen, kişiden kişiye değişmeyen yargılardır.


 -  Roman, yazınımıza Batı’dan gelen yazınsal türlerden biridir.


Öznellik: Kişisel fikir ve yorumlar içeren, kanıtlanabilirliği olmayan yargılardır. 


 - Mudanya, Bursa’nın denize kıyısı olan şirin bir ilçesidir.


İçerik: Bir sanat yapıtının ne anlattığı ile ilgili bilgi veren yargılar ‘içerik’ olarak adlandırılır.


 - Sanatçı, bu eserinde ünlü şairlerle yaptığı söyleşilere yer vermiştir. 


Üslup: Bir yapıtın nasıl oluştuğu ile ilgili bilgiler içeren, ‘biçem’ diye adlandırılan yargılardır. anlatım biçimi, sözcük seçimi, cümle yapısı ve söyleyiş özellikleri üslubu belirleyen bazı özelliklerdir. 


  - Yazar, bu eserinde sürükleyici bir anlatıma yer vermiştir.


Eleştiri: Herhangi bir sanatçının yada yapıtın olumlu ve olumsuz yanları ile değerlendirilmesidir. 


  - Genç yazar, akıcı üslubu ile geniş okur kitlelerine ulaşamayı başarmıştır. 


Özeleştiri: Kişinin kendi olumsuz yanlarını ortaya koyduğu, kendi davranışlarına yönelik yaptığı olumsuz eleştirilerdir.


  - Düzenli ders çalışma alışkanlığım olmadığından, sınav geceleri sabahlara kadar ders çalışırdım. 


Neden-Sonuç: Bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmeme nedenini bildiren, aralarında yargı-gerekçe ilişkisi bulunan neden-sonuç cümleleridir. 


 -  Evden geç çıktığı için işe geç kalmış. 


Tanımlama: Bir kavramın yada bir nesnenin ne olduğunu bildiren cümleler, tanımlama cümleleridir. nesnelerin yada kavramların özelliklerinin belirtilmesi tanımlamaya girmez. 


 -  Günlük günü gününe yazılan bir türdür. 


Öneri: Herhangi bir durumla ilgili tavsiyede bulunup, görüş bildirilmesidir. 

 
-   Yatmadan önce biraz kitap okumak beyni dinlendirecektir.


Varsayım: Gerçekleşmemiş bir durumu gerçekleşmiş gibi kabul etme durumudur. 


  - Farz edelim ki bu işi tamamlayamadık.


Tahmin-Olasılık: Herhangi bir durum eylem hakkında kesin olmayacak şekilde fikirler yürütmektir. 


  - Bana göre bu yılki sınav biraz zorlayıcı olacak. 


Yorum: Kişinin cümlelere öznellik ve kişisellik katarak, bir olayı veya bir durumu duygularını aktararak anlattığı cümlelerdir.


  - Ne zaman bu filmi izlesem, hüzünlenirim.


Doğrudan Anlatım: Başkasının söylediği bir sözün, hiçbir değişiklik yapılmadan aktarılmasıdır. 


 -  Öğretmen, öğrencilere: “Sınavda bu konudan sorumlusunuz.” dedi. 


Dolaylı Anlatım: Başkasının söylediği bir sözü değiştirerek anlatmaktır. 

-   Kardeşim sınavın bazı nedenlerden dolayı ertelendiğini söyledi. 

ALES Türkçe Cümlede Anlam Örnek Soruları


Örnek Soru 1: Herkes on sekiz yirmi yaşlarında az çok şairdir. Ama şairlerle şair geçinenleri ayırmak için yirmili yaşların da geçmesi gerekir. İçimizde bir şair iklimi, ‘’oralı bir bülbül’’ varsa sonraki yaşlarda da sesini muhakkak duyarız.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçayla anlamca aynı doğrultuda değildir?

A) Zaman, bir kişinin şair olup olmadığa karar veren bir ölçüdür.

B) Bir kişinin mayasında şairlik varsa er ya da geç bir gün ortaya çıkacaktır bu yetenek.

C) Geçici bir arzuyla şiire yönelenler arzularında geçince şiiri de bırakacaktır.

D) Gençken herkes şiir yazmaya meraklanır ancak gerçek şairler bunu devam ettirebilir.

E) Gerçek bir şiiri yazmak ilham işidir, nerede ve ne zaman geleceği belli olmaz.

Örnek sorunun çözümünü yandaki videodan izleyebilirsiniz.Örnek Soru 2:
I. Himaye edilen sanatçı, sanatında, himaye edenin isteklerine aykırı olmayı göze alamaz bu da sanat­çının özgünlüğüne vurulan bir kelepçedir.

II. Yaratıcı sanat ürünleri, desteklenen sanatçılarca değil, sanatını özgürce yapanlar tarafından üretilir.

III. Sanatta popülerliğin peşinde koşanlar, sanatı araç yapan sahte sanatçılardır; onlar için sanatları sadece asıl amaçlarına ulaşmalarını sağ­layan köprüdür.

IV. Sanatın amacı güzele ulaşmaktır bu bakımdan sa­nat, ya çirkine itiraz eder ya da bulduğu bir güzelli­ği paylaşıp onu yaygınlaştırır.

V. En iyiyi ve en güzeli hedefleyen sanatçı, iyiyle ve güzelle yetinmemeyi tercih etmedikçe amacına ulaşamaz.


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır?

A) ll ve V            B) lV ve V           C) lll ve lV              D) l ve ll              E) lll ve V

Örnek sorunun çözümünü yandaki videodan izleyebilirsiniz.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.