shape shape shape shape
ALES Türkçe Anlatım Biçimleri Soruları
28
Jan
0 Yorum
35 Görüntülenme

ALES Türkçe Anlatım Biçimleri Soruları

Bu içeriğimizde ALES Türkçe Anlatım Biçimleri soruları ve konuyla ilgili önemli bilgileri sizlerle paylaştık. Yazımızda verdiğimiz önemli ipuçları ve örnek sorularla bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.


Sayısal ve sözel bölümden oluşan ALES’e kimi adaylar sayısal ve sözel alandan giriş yaparken kimi adaylar da eşit ağırlık alanından giriş yapmaktadır. Eşit ağırlık ve sözel alandan giriş yapanlar için Türkçe testi oldukça önem taşımaktadır. 50 sorudan oluşan bu Türkçe testinde soruların büyük çoğunluğu paragraflardan oluşmaktadır. ALES Türkçe Anlatım Biçimleri soruları da paragraf sorularının büyük bir bölümünü meydana getirmektedir. 


ÖSYM tarafından düzenlenen ALES’in Türkçeyi kapsayan sözel bölümünde Türkçe ve Sözel Mantık konuları yer almaktadır. Soru sayısı 50 olan bu bölümün yaklaşık 35-40 sorusunu paragraf soruları oluşturmaktadır. Paragraf soruları adayların en çok zorlandığı ve bol pratik yapmaları gereken kısım olmaktadır. ALES Türkçe Anlatım Biçimleri soruları da paragraf bölümünde yer alırken adayların sürekli soru çözerek tekrar yapmaları gereken bir konu olmaktadır.

ALES Türkçe Anlatım Biçimleri


ALES’te adayların karşısına çıkan Anlatım Biçimleri konusu Düşünceyi Geliştirme Yolları ve Anlatım Nitelikleri konusu ile birlikte ele alınmaktadır. Birleştirilmiş bu iki konu; açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme, tanımlama, karşılaştırma, örnekleme (örneklendirme), tanık gösterme (alıntılama), benzetme, sayısal verilerden yararlanma ve daha birçok alt başlık içermektedir. ALES Türkçe Anlatım Biçimleri konusu üzerine soru çözümleri yapabilmek için adayların bu konularda eksikliklerinin bulunmaması gerekmektedir. Eksikler tamamlandıktan sonra bol soru çözümü çalışmaları yapılmalıdır. Aşağıda adayların soru tiplerine aşina olabilmesi için örnek sorular paylaşılmıştır.

ALES Türkçe Anlatım Biçimleri Örnek Soruları

Örnek Soru 1: 

Edebiyat ve sanat en çok kötü günlerde gerekli­dir. Çünkü birçok yazar için yazma sebebi zaten dünyaya dayanmak içindir. Tezer Özlü şöyle der: "Neden yazılır? Dünya acılı bir yer olduğu için ya­zılır. Duygular taştığı için yazılır. İnsanın kendi za­vallılığından sıyrılması çok güç bir işlemdir. Ama insan bir kez bu zavalılıktan kurtulmaya görsün, o zaman yaşamı kendi egemenliği altına alabilir. İşte böylesi bir egemenliği bir iki kişiye daha an­latmak için yazılır." Yazarlar da dünyaya katlan­mak için yazarlar ve bu edimi paylaşırlar. Çünkü yazmak da bir anlamda derdi paylaşmaktır. Ve yazar okuyucusuyla paylaşır derdini. Böylece ortaklaşır, dünyaya ve onun acılarına dayanma çabası.


Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?


A) Karşılaştırma

B) Öyküleme

C) Betimleme

D) Örneklendirme

E) Tanık Gösterme


Doğru cevap: E


Örnek Soru 2:

Hüzün, keder, acı, kaygı... Fuzuli’nin ruh iklimine bun­lar egemen ve ona göre ancak ulaşılamayan güzel, gerçekten güzeldir. Farklı bir kültür dünyasının, başka bir çağın şairi olan Rilke de güzellik ve aşk konusunda Fuzuli gibi düşünür. O da vuslata ermemiş, tatmin ol­mamış âşıkları yüceltir. “Ah içimizdeki bu yangını sön­dürmeye çalışmadan bağrımızda taşısak!” der. Bu ba­kımdan Rilke’yle Fuzuli, ruh akrabası sayılabilirler. Za­manından hoşnut olmadığı için malına bir başka pazar arayan Fuzuli, ruhun neredeyse iflas ettiği, aşkın et pa­zarına döndüğü günümüzde ne yapardı acaba? Burnu­nu tutarak kaçardı herhâlde. Ama bugünün boğucu or­tamından kurtulmamızda onun gibilerin ruh üreten söz­leri yardımcı olabilir. Fuzuli’ye bugünün hiç gereği yok belki ama Fuzuli’nin bugüne gereği çok.


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Dolaylı Anlatım

B) Somutlaştırma

C) Karşılaştırma

D) Tahmin Cümlesi

E) İmgeli Anlatım


Doğru cevap: A


Örnek Soru 3:

Divan edebiyatı geleneği, Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi şairlerin eserlerinde ölçü-uyak vb. biçim özellikleriyle olduğu kadar, hatta daha da çok biçem- güzellik anlayışında kendini göstermiş; bu şairlerin Batı'daki edebiyat akımlarıyla kurdukları ilişkiler aracılığıyla farklı anlayışlara ulaşmıştır. Zamanla divan şiiri ile biçim benzerlikleri bırakılarak divan ede­biyatı ile özde, derinlerde birleşme yolları araştırılmıştır. Attila İlhan, Turgut Uyar, Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz gibi sanatçılar çağrışım, disiplin, sesler ve sözcüklerle oluşturulan müzikalite ile divan şiiri geleneğinden yararlanmışlardır. Behçet Necatigil: "Eski kaynaklara dönmek, oradan alınacak motiflerle çağın motiflerini kaynaştırmak gerekir." demiştir.


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin­den yararlanılmamıştır


A) Karşılaştırma

B) Örnekleme

C) Tanık Gösterme

D) Açıklama

E) Tartışma


Doğru cevap: E

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.