shape shape shape shape
ALES Sözel Puanı Nasıl Hesaplanır?
20
Nov
0 Yorum
332 Görüntülenme

ALES Sözel Puanı Nasıl Hesaplanır?

ALES’e sözel alandan giren adaylar, ALES sözel puanı hesaplama yöntemi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ALES Nedir?

 


ÖSYM tarafından her yıl açıklanan sınav takviminde üç defa gerçekleşeceği belirtilen ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), tezli yüksek lisans ve doktora eğitimlerine başvurmak isteyen ve bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarından mezun veya mezuniyet aşamasında olan ile yurt dışında lisansüstü eğitimi almak isteyen adayların başvurularında uygulanan yazılı sınavları yerine geçen ve araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için önemli bir sınavdır.

 

ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?
Yıl içinde gerçekleşen ALES’lere yaklaşık 250 ila 300 bin kişi girmektedir. Akademik kariyer basamaklarını çıkabilmek için yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlaması gereken adaylar ALES’e girerler ve ÖSYM’nin açıklayacağı ALES sonuç belgesinde aldıkları ALES puanına göre lisans veya doktora programlarında eğitim alabilir veya başvurdukları kadrolara yerleşebilirler.

Tezli yüksek lisans ve doktora için başvurularda ALES puanları geçerlidir.  ALES puanlarının değerlendirilmesi yükseköğretim kurumlarına göre değişebilmektedir. Bazı üniversiteler mülakat sonucu, diploma notu ve ALES ve yabancı dil sınavı puanlarının ortalamasını değerlendirirken bazıları da sadece ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarını kullanarak alım yaparlar. ALES puanınızın yüksek olması, yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitimlerine başvurularda (en az %40) büyük bir paya sahip olduğu için sizinle aynı kulvarda olan adayların önüne geçmenize yardımcı olmaktadır.  ALES Sözel alanda yüksek puanlar için online eğitim almayı düşünüyorsanız Online ALES eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz. 

Başvurularda istenen ALES puanının hesaplama yöntemi en son 2017 yılında güncellenmiştir. Bu yıla kadar kullanılan eski sistemde sözel puanı için sınavda adayların karşısına Sayısal I-II ve Sözel I-II olmak üzere 4 farklı bölüm gelmekteydi. Dört farklı testin her biri 40 sorudan oluşuyordu ve tanınan sınav süresi 180 dakika olarak belirlenmişti. Yine eski sistem ALES puanı hesaplamada almak istediğiniz puan türüne uygun 3 test çözülmesi gerekiyordu. Örneğin, ALES Sözel puanına ihtiyaç duyan bir aday Sözel I , Sözel II ve Sayısal I testlerini çözmekteydi. Burada ağırlıklı puanlar Sözel I için 0,40, Sözel II için 0,40 ve Sözel I için ise 0,20 olarak alınarak ALES sözel puanı belirlenmekteydi.  

 

  

2017 yılına kadar geçerli olan bu puanlama sistemi sınava giren adaylar için oldukça kafa karıştırıcıydı.  Bu nedenle, ALES’e giren adaylar için ÖSYM tarafından 2017 yılı sonbahar sınavı itibariyle sistem değiştirildi. Güncel ALES’te soru sayısı 160 yerine 100 ve  ALES sınav süresi ise 180 dakika yerine 150 dakikaya düşürüldü.

 

Güncel ALES puanı hesaplama yönteminde adayların doğru ve yanlış soruları ayrı ayrı toplanmaktadır. Daha sonra yanlış cevapların %25’i doğru cevaplardan çıkarılır ve ham puanlar elde edilir. Tüm adayların ham puanlarının ortalaması 50 ve standart sapma 10 puan olarak alınır. Bu işlemler adayların hem sayısal hem de sözel standart puanı hesaplanır. Son olarak aşağıda ileteceğimiz listede bulunan ağırlıklı puanlar kullanılarak standart puanlar sayısal puan türüne, sözel puan türüne ve eşit ağırlık puan türü olmak üzere üç farklı puana dönüştürülür.

 

ALES  Puan Türü  SAYISAL Testi SÖZEL Testi
ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

 

 

ALES Sözel Puanı Nasıl Hesaplanır?


ÖSYM’nin yaptığı bu değişiklikle güncel ALES puan hesaplama yöntemi iletmiş olduğumuz puan türü tablosunda da görüldüğü üzere ALES Sözel puanı için sözel testi 0,75, sayısal testi 0,25 ağırlıklı puana sahiptir.

Son 3 yılda adayların ALES Sözel puan hesaplamaları yukarıda iletilen tabloda verilen değerler (sözel testi için 0,75, sayısal testi için 0,25) ile ağırlık puanlar hesaplandıktan sonra aşağıda iletilen formül ile 100 üzerinden asıl puanlar hesaplanmaktadır.
 

 

 

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.