shape shape shape shape
ALES Geçerlilik Süresi
04
Jan
0 Yorum
2050 Görüntülenme

ALES Geçerlilik Süresi

ALES geçerlilik süresi kaç yıldır? ALES puanı geçerlilik süresi ne kadardır? ALES geçerlilik süresi hakkında bilmek istediklerinizi bu yazımızda detaylarıyla inceledik.

ALES Geçerlilik Süresi Nedir?


Belirli bir geçerlilik süresi olan ALES’e akademik kariyer yapmak isteyen lisans mezunu veya mezuniyet aşamasında olan adaylar, lisansüstü eğitim almak veya akademik kadrolara başvuru yapmak için girmek zorundadırlar. Adaylar sınav sonucunda başvurularda istenen ve alanlarına yönelik ALES puan türünden yeterli puanı almalıdırlar. Bu nedenle ALES geçerlilik süresinin üç yıl mı yoksa beş yıl mı olduğu başvuru yapacak adaylar için yıllardır merak konusu olmaktadır.


Resmi Gazete’de ALES Geçerlilik Süresi


ÖSYM’nin düzenlediği ALES’in geçerlilik süresi ilk olarak 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 3 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak ALES geçerlilik süresi 27 Eylül 2017 yılında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yönetmeliğin yayımlandığı tarihten (27 Eylül 2017) önceki yıllarda sınava girenlerin ALES geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır.

Fakat daha sonra geçici madde 6'ıncı hükmünün Danıştay 8. dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli kararı üzerine yürütmesi durduruldu. Bu karar 23 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmış olup daha sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11.06.2018 tarih ve 82444403-200-E.41885 sayılı yazısıyla, Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarih ve 2017/7352 esas numaralı kararı gereği, “27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli” olarak kabul edileceği üniversitelere bildirmiştir.

Danıştay 8. dairesinin bu kararı yaptıkları incelemeler sonucunda sınavda soru sayısının 160’dan 100’e, sınav süresinin 180 dakikadan 100 dakikaya düşmesi ve puanlama sisteminin değişmesi ve dolayısıyla eski sınavlarla yeni sınavın denk sayılmasının mümkün olmaması nedeniyle almıştır. Danıştay ayrıca aksi durumda bu kararın Anayasa’nın 10.maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı düşeceğini belirtmiştir. Sistem değişikliği öncesi ve sonrası sınava giren adaylar arasında önce girenlerin lehine sonra girenlerin ise aleyhine ve telafisi güç sonuçlar doğuracağı Danıştay tarafından belirtilmiştir.


Alınan kararla birlikte ALES Geçerlilik Süresi dolan,


• 2012 A L E S (Sonbahar dönemi)
• 2013 A L E S (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)
• 2014 A L E S (İlkbahar dönemi) sınavları ile


ALES Geçerlilik Süresi uzatılmış olan;


• 2014 A L E S (Sonbahar dönemi)
• 2015 A L E S (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)
• 2016 ALES (İlkbahar ve sonbahar dönemleri)
• 2017 ALES (İlkbahar dönemi)
• 2017 Elektronik ALES sınav sonuçları etkinlenmiştir.

Bunun üzerine başvuruları sayılmayan veya başvuru yapamayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç twitter hesabı üzerinden ALES geçerlilik süresinin bulunduğunu düşünerek sınava girmeyen adayların mağdur duruma düştüklerini belirttiğini ve bu durumda haklılık payı olduğunu düşündüklerini iletmiştir. Gerekli adımları en kısa sürede atarak kamu ile paylaşılacağını eklemiştir.


ALES Geçerlilik Süresi Ne Kadar?


Ancak 20 Haziran’da YÖK Başkanı Yekta Saraç Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Danıştay 8. dairesinin yürütmeyi durdurma kararının mağduriyet yarattığını ve gerekli adımların atılacağını ilettikten sonra 21 Haziran 2018 tarihinde yine Prof. Dr. M. Yekta Saraç tarafından ALES geçerlilik süresi ile alakalı yapılan açıklamada daha önceki yıllara ait ALES geçerlilik süresinin 5 yıla uzatılması kararının durdurulması neticesinde mağduriyetlerin giderilmesi adına çalışma yaptıklarını ve bu çalışma sonucunda 30 Eylül 2018 tarihli ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine” karar verildiğini iletmiştir.  YÖK’ün sağladığı bu imtiyazla yürütme kararı durdurulduğu halde adaylar başvurularını yapabilmişlerdir.


ALES Hangi Yıldan İtibaren 5 Yıl Geçerli?


Tüm bu açıklamalar ve değişikliklerin ardından adayların aklında birden çok soru işareti oluşmuştur. ALES geçerlilik süresinin uzatılıp uzatılmadığı, eski ALES puanlarının 5 yıl geçerli olup olmadığı ya da 2020 yılında ALES geçerlilik süresinin ne olduğu konusunda doğru cevabın ne olduğunu tam olarak anlaşılmamıştır.

ALES geçerlilik süresi, 22 Şubat 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına yönelik yapılan itirazlar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28 Haziran 2018 tarihli ve 2018/392 itiraz nolu kararı ile itirazların kabulüne karar verilerek Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/5372 esas nolu yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Sonuç olarak ALES geçerlilik süresi 27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.'' kararı uygulamaya konmuştur ve bu durumda da ALES geçerlilik süresi 2020 yılında da 5 yıl olarak geçerlidir.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.