shape shape shape shape
ALES Eşit Ağırlık Puanı Nasıl Hesaplanır?
23
Nov
0 Yorum
570 Görüntülenme

ALES Eşit Ağırlık Puanı Nasıl Hesaplanır?

ALES’e eşit ağırlık alandan giren adaylar, ALES eşit ağırlık puanı hesaplama yöntemi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ALES Nedir?

Bir yılda toplamda 3 defa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitimlerine başlamak veya devam etmek isteyen ve ya lisans programlarında mezuniyet aşamasında ya da mezun olan adaylar ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi alacakların başvurularının değerlendirilmesinde yazılı sınav  olarak kabul edilen ve araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi akademik kadrolara yerleşecek adayların mutlaka girmesi ve iyi bir puan alması gereken bir sınavdır.

 

ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?

Yıl içinde en az 250 bin kişi ve daha fazlası ALES’e girmektedir. Kariyer hedeflerini akademisyen olmak üzerine oluşturan adaylar ALES’e girerek başvurularında (lisansüstü veya kadro) onlardan istenen puanları sağlayarak eğitimlerine başlayabilir, devam edebilir ya da akademik kadrolara yerleşebilirler.

Doktora ve yüksek lisans eğitimlerinde geçerli olan ALES, yüksek lisansta sadece tezli yüksek lisans başvurularında değerlendirilmeye alınır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere başvurularda ALES puanının en az %50 olmak üzere değerlendirilmesi kuralını getirmiştir. Bu nedenle her üniversite en az %50 oranında olmak üzere ALES puanını değerlendirmeye alır. ALES puanı dışında lisansüstü eğitim için üniversitelerin bazılarında mülakat sonucu, diploma notu ve ALES ve yabancı dil sınavı puanlarının ortalamasını değerlendirirken bazıları da sadece ALES ve yabancı dil sınav sonuçları değerlendirmeye alınır.  Yurt dışındaki üniversitelere başvuran adaylar için ise yazılı sınav niteliğinde ALES puanının %40’ı kullanılmaktadır.  Bu büyük oranlar nedeniyle ALES’ten yüksek bir puan almak önemlidir. ALES Eşit Ağırlık alanda yüksek puan almak adaylar için sayısal ve sözel alan puanlarından daha zorlayıcıdır. Bu nedenle yüksek puanlar kişileri diğer adaylardan bir adım öne taşır ALES Eşit Ağırlık alanında başarı sağlayabilmek için desteğe ihtiyacınız var ve online eğitim almayı düşünüyorsanız Online ALES eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz.

 

Akademik başvurularda talep edilen ALES’in geçerlilik süresi ve sınav sistemi ve ALES puanının hesaplama yöntemi, en son 2017 yılında kökten değiştirilmiştir. Eski sistemde eşit ağırlık puanı için sınavda adaylar, Sayısal I-II ve Sözel I-II olmak üzere 4 farklı bölüm ile karşılaşmaktaydı. Bu dört testten her biri  40 soruydu ve sınav süresi 180 dakikaydı. Yine eski sistem ALES puanı hesaplamada almak istediğiniz puan türüne uygun 3 test çözülmesi gerekliydi. Örnek olarak ALES Eşit Ağırlık puanına ihtiyaç duyan bir aday Sayısal I , Sayısal II ve Sözel I testlerini çözmeliydi. Burada ağırlıklı puanlar Sayısal I için 0,40, Sayısal II için 0,20 ve Sözel I için ise 0,40 olarak alınmaktaydı. Ancak bu durum ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanırken sayısal ve sözel alana göre  eşit olması gerekliliğini karşılamamaktaydı.


 

 

Bu durum nedeniyle, 2017 yılının sonbahar dönemi sınavına kadar geçerli olan puanlama sisteminde Eşit ağırlık alanından sınava giren adaylar sınavda dezavantajlıydı. ÖSYM, yaptığı değişiklik ile güncel ALES’te sorulan soru sayısını 160 yerine 100’e ve  ALES sınav süresini ise 180 dakika yerine 150 dakikaya düşürdü.

 

Güncel ALES puanı hesaplama yönteminde ise değişiklikler şu şekilde gerçekleşmiştir: “Adayların doğru ve yanlış soruları ayrı ayrı toplanır ve daha sonra yanlış cevapların dörtte biri doğru cevaplardan çıkarılarak ve ham puanlar elde edilmektedir. Adayların tümünün ham puanlarının ortalaması 50 ve standart sapma 10 puan olarak alınır. Bu işlemler neticesinde hem sayısal hem de sözel standart puanı hesaplanır. Son aşamada aşağıda ileteceğimiz listede bulunan ağırlıklı puanlar kullanılarak standart puanlar sayısal puan türüne, sözel puan türüne ve eşit ağırlık puan türü olmak üzere üç farklı puana dönüştürülür.

 

ALES  Puan Türü  SAYISAL Testi SÖZEL Testi
ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50


 

ALES Eşit Ağırlık Puanı Nasıl Hesaplanır?


Değişen ALES sistemi ile güncel ALES puan hesaplama yöntemi yukarıda bulunan puan türü tablosunda da görüldüğü üzere ALES Eşit Ağırlık puanı için sözel testi 0,50, sayısal testi 0,50 ağırlıklı puana sahiptir. Böylece eşit ağırlık bölümlerinde okuyan veya mezun adayların değerlendirmesi daha sağlıklı olmuştur.

Yapılan değişiklik sonrasında ALES Eşit Ağırlık puan hesaplamaları belirtilen tabloda verilen değerler (sözel testi için 0,50, sayısal testi için 0,50) ile ağırlık puanlar hesaplandıktan sonra aşağıda iletilen formül ile 100 üzerinden asıl puanlar belirlenmektedir.

 

 

 

 


Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.