ALES Matematik Soru Çözümü

Eğitmen
1
ALES Matematik Soru Çözümü Grubu, ALES sınavına girecek olup Matematik alanında konu bilgisi tam olan ancak soru çözümü noktasında sıkıntı yaşayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

Bir yandan Matematik ve geometri soruları üzerine bol pratikler yaparak hız kazanabileceğiniz diğer yandan da soru çözüm teknikleri ve ipuçlarına dair önemli bilgiler edineceğiniz bu grupla ALES Sayısal puanınızı artıracak eksiksiz bir eğitim alabilirsiniz.
ALES Matematik Soru Çözümü
Matematik Konu Anlatımı
64 Saat Ders
Sayısal Eğitimlerine Çalışma Paketi Olarak Katılın
Hem %15 İndirim Kazanın Hem de Matematik Konu Anlatımı Ücretsiz Olsun!
Açıklama
Derste ne öğreneceksiniz?
S.S.S
Yorumlar
ALES Sayısal'da Fark Yaratın
ALES Matematik Soru Çözümü grubu, ÖSYM’nin ALES Sayısal’a yönelik hazırladığı konu müfredatına hakim olan ancak soru pratiği noktasında eksikleri bulunan adaylarımızın, detaylı soru çözümleri ve denemeler eşliğinde bu eksiklerinin giderilmesine yardımcı olan bir eğitim grubudur.

ALES Matematik Soru Çözümü grubunda, eğitimler ağırlıklı olarak ayrıntılı soru tipi anlatımları ve soru çözümleri üzerinden ilerlemektedir. Bu yüzden, gruba dahil olacak katılımcılarımızın matematik konularına dair önceden bilgi sahibi olmaları beklenir. Aksi takdirde, eğitimlerin katılımcımız için verimsiz geçmesi muhtemeldir.

ALES Matematik Soru Çözümü grubunda, temel kavramlardan rasyonel sayılara, mutlak değerden işlem ve modüler aritmetiğe kadar adayların ALES’te karşılaşabileceği tüm soru tiplerine yönelik kapsamlı anlatımlar yürütülmektedir. Matematik soru tiplerine ek olarak ALES geometri soru tiplerine yönelik dersler de ayrıca bu grupta işlenmektedir.

Eğitmenimiz, verdiği ödevler ve ertesi derste bu ödevlerdeki soruları katılımcılarımızla birlikte çözerek onların soru çözme üzerine olan aşinalığını arttırmaktadır. Eğitim boyunca da belirli soru tipi anlatımlarının tamamlandığı noktalarda çeşitli denemeler çözülerek katılımcının eğitiminden alacağı verim en üst noktaya çıkarılmaktadır.

ALES Matematik Soru Çözümü grubuna dahil olacak katılımcılarımıza ücretsiz olarak ALES Matematik Soru Kitabı da verilmektedir. Özgün içeriklere sahip bu kaynaklardan adaylarımız hem derslerde hem de bireysel çalışmalarında diledikleri kadar yararlanarak ALES hazırlık süreçlerini en etkin şekilde geçirebilmektedirler.

Ayrıca, ALES Matematik Soru Çözümü grubuna dahil olmak isteyen katılımcılarımızın konu noktasında eksikleri varsa, gruptan maksimum fayda alabilmeleri için öncesinde ALES Matematik Konu Anlatımı, ALES Geometri ve ALES Sayısal Mantık gruplarına katılmalarını tavsiye ederiz. Konu eksiği olmayan katılımcılarımız ise ALES Deneme grubuna dahil olarak ayrıntılı deneme çözümleri eşliğinde ALES’e eksiksiz bir biçimde hazırlanabilirler.

Temel Kavramlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

1. Ünite

Bu konu başlığı altında; Rakam ve Sayı Kümeleri, Tek ve Çift Tam Sayılar, Pozitiflik-Negatiflik, Ardışık Sayılar, Asal Sayılar, Aralarında Asal Sayılar, Faktöriyel ve Basamak Kavramı ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Bölme - Bölünebilme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

2. Ünite

Bu konu başlığı altında; bölme, bölme ile ilgili özellikler, bölünebilme kuralları ve onlarla ilgili problemler ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Asal Çarpanlarına Ayırma, EBOB - EKOK

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

3. Ünite

Bu konu başlığı altında; bir doğal sayıyı asal çarpanlara ayırmayı, asal çarpanlara ayırmanın özellikleri, EBOB - EKOK tanımları, EBOB - EKOK ile ilgili problemler ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Rasyonel Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

4. Ünite

Bu konu başlığı altında; rasyonel sayılar, ondalık sayılar, devirli ondalıklı sayılar ve dört işlem, sıralama ve eşitsizlik ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

5. Ünite

Bu konu başlığı altında; birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve çözüm kümeleri, boş küme, sonsuz küme, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Mutlak Değer

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

6. Ünite

Bu konu başlığı altında; mutlak değer, özellikleri, mutlak değerli denklem sistemleri, mutlak değerli eşitsizlik sistemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Üslü Sayılar - Köklü Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

7. Ünite

Bu konu başlığı altında; üslü ve köklü sayılar, üslü ve köklü sayının özellikleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Problemler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

8. Ünite

Bu konu başlığı altında; oran – orantı, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde problemleri, karışım problemleri, işçi problemleri, hareket problemleri ve grafik problemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Kümeler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

9. Ünite

Bu konu başlığı altında; küme, alt küme, bileşke ve kesişim kümeleri, fark kümeleri, evrensel küme, sıralı ikili ve kartezyen çarpım tanım ve özellikleri, küme problemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

İşlem - Modüler Aritmetik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

10. Ünite

Bu konu başlığı altında; işlem ve modüler aritmetik tanımları, işlem ve modüler aritmetik konuları ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Fonksiyonlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

11. Ünite

Bu konu başlığı altında; fonksiyon, birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, bileşke fonksiyon ve fonksiyonun tersi ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

12. Ünite

Bu konu başlığı altında; toplama ve çarpma yoluyla sayma, permütasyon ve kombinasyon tanımları, sıralama, belirli elemanların bulunduğu veya bulunmadığı kombinasyonların sayısını hesaplamayı, olasılık kavramını, bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemler ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Geometri

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Üniteler

Ücgenler: Bu konu başlığı altında; doğruda açı ve özellikleri, üçgenler de açı ve özellikleri, üçgende açı ve kenar bağıntıları, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, üçgende açıortay ve kenarortay, üçgende benzerlik ve üçgende alan konuları anlatılır.

Dörtgenler: Bu konu başlığı altında; dörtgen, yamuk, deltoid, paralelkenar, dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, konularının özellikleri anlatılır.

Çokgenler: Bu konu başlığı altında; konveks ve konkav çokgenler, düzgün beşgen ve düzgün altıgen özellikleri, düzgün çokgende açı, düzgün çokgende alan konuları anlatılır.

Çember ve Daire: Bu konu başlığı altında; çember ve daireyi tanımlar, çemberde açı ve uzunluk, dairede alan konuları anlatılır.

Analitik Geometri: Bu konu başlığı altında; analitik düzlem ve özellikleri, doğrunun analitiği ve özellikleri, doğruda eğim ve simetri konuları anlatılacaktır.

Katı Cisimler: Bu konu başlığı altında; dik prizmalar, silindir, piramit, koni ve kürenin tanımları ve özellikleri anlatılacaktır.

Alanım sayısal, ALES Matematik Soru Çözüm grubu tek başına yeterli olur mu?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Matematik konularında eksiğiniz yoksa ALES Matematik Soru Çözüm grubunu almanız uygun olur. Fakat sınava etkili bir çalışma yapmak istiyorsanız ALES Sayısal Çalışma Paketi ile hazırlanmanız daha uygun olacaktır.

ALES Matematik Soru Çözüm grubunu aldıktan sonra nasıl bir yol izlemeliyim?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Soru Çözüm grubunu aldıktan sonra derslerde yapmanız gerekenlerle ilgili gerekli yönlendirmeler ders eğitimeni tarafından sağlamaktadır. Bu nedenle eğitimi aldıktan sonra dersleri düzenli takip etmeniz yeterli olacaktır.

ALES Matematik Soru Çözüm grubunun derslerini kim anlatıyor?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Soru Çözüm grubunun dersleri tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından özgün içerikler üzerinden anlatılmaktadır.

ALES Matematik Soru Çözüm grubunda hangi kaynaklar kullanılmaktadır?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Soru Çözüm grubunun tüm kaynakları dersin eğitmeni tarafından özgün içerikler kullanılarak hazırlanmaktadır.

Ders grubunu aldıktan sonra faklı ders grubu almalı mıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Sınava yönelik sadece soru çözüm tekniklerine yönelik çalışma sağlamak istiyorsanız ALES Matematik Soru Çözüm grubunu almanız yeterli olur. Fakat vaktiniz varsa ve tam kapsamlı bir çalışma yapmak istiyorsanız ALES Sayısal Çalışma Paketi almanız daha uygun olacaktır.

ALES Matematik Soru Çözüm grubunun eğitim süresi ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Soru Çözüm grubunun eğitim süresi dönemlik olarak değişse de ortalama olarak 2 ay sürmektedir.

ALES Matematik Soru Çözüm grubunu aldıktan sonra platformu nasıl kullanabilirim?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Alım yaptıktan sonra siteye kayıt olduğunuz mail ve şifre ile üye girişi yapıp "Platforma Git" demelisiniz. Daha sonra Platform’da bulunan "Dersler" kısmından yapılan canlı ve kayıttan derslerinizi takip edebilirsiniz. "Dokümanlar" kısmında ise kaynaklarınıza erişebilirsiniz.

Derslerde kullanılan kaynak içerikleri sınav ile uyumlu mu?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Soru Çözüm grubunun kaynakları her dönem sınavla uyumlu olarak güncellemektedir.

Alanım sözel, ALES Matematik Soru Çözüm grubunu almalı mıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Alanınız sözelse kendi alanınıza yönelik eğitimlere dahil olmanız daha uygun olur. Fakat sınavdan yüksek puan almayı hedefliyor ve sayısal alanından da soru çözecekseniz ALES Matematik Soru Çözüm grubunu alabilirsiniz.

ALES Matematik Soru Çözüm grubunda deneme çözülüyor mu?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Soru Çözüm grubunda soru tipi incelemeleri ve soru pratiklerinin ardından öğrenilenlerin pekiştirilmesi için deneme çözümleri de yapılmaktadır.

ALES Matematik Soru Çözüm grubunda konu anlatımı var mı?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Soru Çözümü grubunda, eğitimler ağırlıklı olarak ayrıntılı soru tipi anlatımları ve soru çözümleri üzerinden ilerlemektedir. Bu yüzden, gruba dahil olacak katılımcılarımızın matematik konularına dair önceden bilgi sahibi olmaları gereklidir.

ALES Matematik Soru Çözüm Grubunda Geometri Var mı?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
2021 Sonbahar ALES Matematik Soru Çözüm grubunda cuma günleri ALES Geometri dersleri işlenecek ve derslere Recep Bengi hocamız girecektir.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.