ALES Matematik Konu Anlatımı

Eğitmen
1
ALES’e sıfırdan başlayarak hazırlanmak isteyenler için matematik konularının ayrıntılı olarak anlatımını, konuların örneklerle pekiştirilmesinin yanında ALES genel tekrar sorularını ve ALES sayısal denemelerinin detaylı anlatımı ve çözümünü içerir.

Sıfırdan hazırlananların yanında daha önceden sınava giren ya da Matematik bilgisine sahip olup konu tekrarı yapmak isteyen adaylarımızın da katılabildiği bu grupta, eğitmenimizle beraber işlenecek tüm ders süreci ve derslerin yanında verilecek ödevler ve kaynaklarla birlikte adayın hedeflediği puana ulaşmasına yardımcı olunmaktadır.
ALES Matematik Konu Anlatımı
Açıklama
Derste ne öğreneceksiniz?
Problemler
S.S.S
Yorumlar
ALES Sayısal'da Fark Yaratın
ALES Matematik Konu Anlatımı grubu, ALES’e sıfırdan başlayan ya da daha önce sınava girmiş ancak düşük puan almış katılımcılarımızın ihtiyaç duyabilecekleri tüm detayların göz önüne alınarak hazırlandığı özel bir eğitim grubudur.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunda katılımcılarımıza, ALES’te ihtiyaç duyacakları tüm matematik konularının eksiksiz şekilde öğretilmesi amaçlanır. Rasyonel sayılardan mutlak değere, problemlerden işlem ve modüler aritmetiğe kadar ALES’te karşılaşabilecekleri tüm matematik konularını herhangi bir atlama olmadan, detaylı soru çözümü ve tekrarlar eşliğinde öğrenmeleri sağlanır. Ayrıca, derste verilecek ödevler ve bu ödevlerin düzenli kontrolü ile eğitmenimiz, katılımcılarımızın her daim yanında olmakta, ALES’e hazırlık süreçlerini sıkı bir şekilde takip ederek onların hedeflerine giden yoldaki en büyük destekçilerinden biri olmaktadır.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunda katılımcılarımıza hem derste hem de bireysel çalışmalarında yararlanacakları özgün kaynaklar da sağlanmaktadır. ALES Matematik Konu Anlatımı Kitabı, ALES Matematik Konu Anlatımı Matematik Genel Tekrar Soruları ve ALES Matematik Konu Anlatımı Matematik Deneme Sınavları kitapları ile katılımcılarımız, konu anlatımları, deneme çözümleri ve genel tekrar derslerini verimli bir şekilde geçirerek ALES’e hazırlanırlar. Çıkmış ve çıkabilecek soru tipleri üzerine yapılacak özel çalışmalarla da sınava yönelik ekstra aşinalık kazanırlar.

ALES’te yüksek puanlara ulaşmada matematik kadar geometri ve sayısal mantık bilgisi de önemlidir. Bu yüzden, ALES Matematik Konu Anlatımı grubuna dahil olacak adaylarımızın, başarıya ulaşmalarında daha emin adımlarla yol almalarını sağlayacak ALES Geometri ve ALES Mantık gruplarına da katılmalarını öneririz.

Temel Kavramlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

1. Ünite

Bu konu başlığı altında; Rakam ve Sayı Kümeleri, Tek ve Çift Tam Sayılar, Pozitiflik-Negatiflik, Ardışık Sayılar, Asal Sayılar, Aralarında Asal Sayılar, Faktöriyel ve Basamak Kavramı anlatılır.

Bölme - Bölünebilme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

2. Ünite

Bu konu başlığı altında; bölmenin tanımlarını, bölme ile ilgili özellikleri, bölünebilme kurallarını ve onlarla ilgili problemler anlatılacaktır.

Asal Çarpanlarına Ayırma, EBOB - EKOK

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

3. Ünite

Bu konu başlığı altında; bir doğal sayıyı asal çarpanlara ayırmayı, asal çarpanlara ayırmanın özelliklerini, ebob - ekok tanımlarını, ebob - ekok ile ilgili problemler anlatılır.

Rasyonel Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

4. Ünite

Bu konu başlığı altında; rasyonel sayıları, ondalık sayıları, devirli ondalıklı sayıları tanır ve dört işlem, sıralama ve eşitsizlik ile ilgili örnekleri anlatılır.

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

5. Ünite

Bu konu başlığı altında; birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri tanır ve çözüm kümeleri, boş küme, sonsuz küme hakkında bilgiler, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve özellikleri anlatılır.

Mutlak Değer

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

6. Ünite

Bu konu başlığı altında; mutlak değerin tanımını, özelliklerini, mutlak değerli denklem sistemlerini, mutlak değerli eşitsizlik sistemleri anlatılır.

Üslü Sayılar - Köklü Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

7. Ünite

Bu konu başlığı altında; üslü ve köklü sayıyı tanımlanıp, üslü ve köklü sayının özellikleri anlatılır.

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

8. Ünite

Bu konu başlığı altında; iki, üç, dört terimli ifadeleri ortak çarpan parantezine alır, özdeşlikler öğrenilir ve özdeşlikler yardımıyla sadeleştirmeler anlatılır.

Kümeler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

9. Ünite

Bu konu başlığı altında; küme, alt küme, bileşke ve kesişim kümeleri, fark kümeleri, evrensel küme, sıralı ikili ve kartezyen çarpım tanım ve özellikleri ile küme problemleri anlatılır.

İşlem - Modüler Aritmetik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

10. Ünite

Bu konu başlığı altında; işlem ve modüler aritmetik tanımlanır, işlem ve modüler aritmetik konularının özellikleri anlatılır.

Fonksiyonlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

11. Ünite

Bu konu başlığı altında; fonksiyon tanımlanır, birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, bileşke fonksiyon ve fonksiyonun tersi kavramları anlatılır.

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

12. Ünite

Bu konu başlığı altında; toplama ve çarpma yoluyla sayma, permütasyon ve kombinasyon tanımları, sıralama yapar, belirli elemanların bulunduğu veya bulunmadığı kombinasyonların sayısını hesaplamayı, olasılık kavramını ve bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri anlatılır.
Bu konu başlığı altında; oran – orantı, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde problemleri, karışım problemleri, işçi problemleri, hareket problemleri ve grafik problemleri anlatılır.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun eğitim süresi ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun eğitim süresi yaklaşık 2 ay sürmektedir.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu almam sınav için yeterli olur mu?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubu içerisinde sadece sınava yönelik konu anlatımı yapılmaktadır. Bu nedenle sınava tam olarak hazırlanmak için konu anlatımı ders grubunu tamamladıktan sonra ALES Sayısal Çalışma Paketi ile çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun içeriği nedir?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı ders grubu sınava sıfırdan hazırlanacak veya temel konularda genel tekrara ihtiyacı olan katılımcılarımız için oluşturulmuştur. Grup içerisinde sayısal alana yönelik bütün konular sıfırdan anlatılmaktadır.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunda soru çözümü ve deneme çözümü var mı?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubunda konu anlatımları tamamlandıktan sonra öğrenilen konuların pekiştirilmesi amacıyla soru ve deneme çözümleri yapılmaktadır.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun derslerini kim anlatıyor?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun içeriği ve dersler tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmakta ve anlatılmaktadır.

Sınava daha önce girmedim, çalışmalarıma ALES Matematik Konu Anlatımı grubu ile başlamam şart mı?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Sınava yönelik konu eksiğiniz varsa mutlaka ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu almanız gerekir. Fakat sınava yönelik konulara hakimseniz ALES Sayısal Çalışma Paketi ile çalışma sağlayabilirsiniz.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun kaynakları sınav ile uyumlu mu?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun kaynakları sınavla uyumlu olarak hazırlanmıştır.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubu için ek kaynak almam gerekiyor mu?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu aldığınızda dışarıdan ek kaynak almanıza gerek yoktur. Ders grubu için gerekli olan bütün kaynaklar sisteminize dijital olarak eklenmektedir. Ayrıca, belirli bir ücret ile dijital kaynakları basılı olarak da satın alabilirsiniz.

Konulara genel anlamda hakimim ancak belirli konularda eksiklerim de var. ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu almalı mıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubu sınav konularında temeli olmayan ve konularda genel tekrarlara ihtiyacı olan katılımcılarımız için oluşturulmuştur. Bu nedenle belirli konularda bile eksiklik hissediyorsanız Konu Anlatımı grubunu almanız faydalı olacaktır.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunun kullanım süresi ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Ders grubunun kullanım süresi 6 aydır.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu tamamladıktan sonra hangi ders grubunu almalıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu tamamladıktan sonra ALES Sayısal Çalışma Paketine dahil olarak çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu aldıktan sonra nasıl bir yol izlemeliyim?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Matematik Konu Anlatımı grubunu aldıktan sonra derslerde yapmanız gerekenlerle ilgili gerekli yönlendirmeler ders eğitmeni sağlamaktadır. Bu nedenle eğitimi aldıktan sonra dersleri düzenli takip etmeniz yeterli olacaktır.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.