ALES Ful Çalışma Paketi

eğitmen 6
kullanım süresi6 ay

ALES Ful Çalışma Paketi
ALES Ful Çalışma Paketi, ALES’e hazırlanan ancak hem Sayısal hem de Sözel alana yönelik eksiklerini detaylı soru ve deneme çözümleri ile birlikte yapılacak soru tipi analizleriyle gidermek isteyen adaylarımız için tüm eğitimlerimizin tek bir yerde buluştuğu ALES çalışma paketidir.

Soru çözüm ve deneme dersleri üzerinden hem konu eksiklerinizi giderebileceğiniz hem de mevcut bilgilerinizi pekiştirme fırsatı bulabileceğiniz ALES Ful Çalışma Paketi ile sınava yönelik hız ve deneyim kazanarak hedeflediğiniz puanlara ulaşmanız için eksiksiz bir hazırlık sürece sağlanmaktadır.

Matematik ve Türkçe Konu Anlatımı
92 Saat Ders
ALES Ful Çalışma Paketine Katılan Herkese
ALES Matematik ve ALES Türkçe Konu Anlatımı Hediye!
Dersin açıklaması
Derste ne öğreneceksiniz?
eğitmenler
S.S.S
Yorumlar
ALES'te Fark Yaratın
ALES Ful Çalışma Paketi, içeriğinde yer alan ALES Sayısal ve ALES Sözel eğitimleriyle katılımcılarının tüm alanlardan yüksek puanlarla ayrılabilmesi noktasında onlara yoğun bir ALES hazırlık süreci sunmaktadır.

ALES Matematik Soru Çözümü ve ALES Türkçe Soru Çözümü dersleri, katılımcılarımızın Matematik ve Türkçe alanlarına yönelik mevcut bilgi düzeylerini artırmalarına ve derslerde yapılacak soru tipi analizleri ile soru çözümü noktasında daha üst seviyelere çıkmalarına yardımcı olmaktadır.

Yine bol soru çözümü yapacakları ALES Sayısal Deneme ve ALES Sözel Deneme dersleri de katılımcılarımızın Sayısal ve Sözel testleri üzerine öğrendiklerini olabildiğince pekiştirerek gerçek sınava yönelik hız ve aşinalık kazanmaları ve daha yüksek puanlara ulaşmaları noktasında onlara destek olmaktadır.

ALES Sayısal Mantık ve ALES Sözel Mantık derslerimizde ise adayların bir hayli zorluk yaşayabildiği ALES Mantık soruları üzerine önemli püf noktaları ve soru çözüm teknikleri öğretilmekte, katılımcılarımızın bu sorular üzerinde hem hız kazanmaları hem de doğru sayılarını artırmaları sağlanacak ayrıntılı soru pratikleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, ALES Ful Çalışma Paketi’ne dahil olan katılımcılarımızın online eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları tüm dijital materyaller ücretsiz olarak bireysel eğitim platformlarına yüklenmektedir.
ALES Matematik Soru Çözümü
ALES Matematik Soru Çözümü Grubu, ALES sınavına girecek olup Matematik alanında konu bilgisi tam olan ancak soru çözümü noktasında sıkıntı yaşayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

Bir yandan Matematik ve geometri soruları üzerine bol pratikler yaparak hız kazanabileceğiniz diğer yandan da soru çözüm teknikleri ve ipuçlarına dair önemli bilgiler edineceğiniz bu grupla ALES Sayısal puanınızı artıracak eksiksiz bir eğitim alabilirsiniz.

Temel Kavramlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

1. Ünite

Bu konu başlığı altında; Rakam ve Sayı Kümeleri, Tek ve Çift Tam Sayılar, Pozitiflik-Negatiflik, Ardışık Sayılar, Asal Sayılar, Aralarında Asal Sayılar, Faktöriyel ve Basamak Kavramı ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Bölme - Bölünebilme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

2. Ünite

Bu konu başlığı altında; bölme, bölme ile ilgili özellikler, bölünebilme kuralları ve onlarla ilgili problemler ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Asal Çarpanlarına Ayırma, EBOB - EKOK

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

3. Ünite

Bu konu başlığı altında; bir doğal sayıyı asal çarpanlara ayırmayı, asal çarpanlara ayırmanın özellikleri, EBOB - EKOK tanımları, EBOB - EKOK ile ilgili problemler ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Rasyonel Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

4. Ünite

Bu konu başlığı altında; rasyonel sayılar, ondalık sayılar, devirli ondalıklı sayılar ve dört işlem, sıralama ve eşitsizlik ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

5. Ünite

Bu konu başlığı altında; birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve çözüm kümeleri, boş küme, sonsuz küme, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Mutlak Değer

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

6. Ünite

Bu konu başlığı altında; mutlak değer, özellikleri, mutlak değerli denklem sistemleri, mutlak değerli eşitsizlik sistemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Üslü Sayılar - Köklü Sayılar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

7. Ünite

Bu konu başlığı altında; üslü ve köklü sayılar, üslü ve köklü sayının özellikleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Problemler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

8. Ünite

Bu konu başlığı altında; oran – orantı, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde problemleri, karışım problemleri, işçi problemleri, hareket problemleri ve grafik problemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Kümeler

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

9. Ünite

Bu konu başlığı altında; küme, alt küme, bileşke ve kesişim kümeleri, fark kümeleri, evrensel küme, sıralı ikili ve kartezyen çarpım tanım ve özellikleri, küme problemleri ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

İşlem - Modüler Aritmetik

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

10. Ünite

Bu konu başlığı altında; işlem ve modüler aritmetik tanımları, işlem ve modüler aritmetik konuları ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Fonksiyonlar

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

11. Ünite

Bu konu başlığı altında; fonksiyon, birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, bileşke fonksiyon ve fonksiyonun tersi ile ilgili sorular ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

12. Ünite

Bu konu başlığı altında; toplama ve çarpma yoluyla sayma, permütasyon ve kombinasyon tanımları, sıralama, belirli elemanların bulunduğu veya bulunmadığı kombinasyonların sayısını hesaplamayı, olasılık kavramını, bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemler ayrıntılı bir şekilde derste çözülür.

Geometri

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Üniteler

Ücgenler: Bu konu başlığı altında; doğruda açı ve özellikleri, üçgenler de açı ve özellikleri, üçgende açı ve kenar bağıntıları, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, üçgende açıortay ve kenarortay, üçgende benzerlik ve üçgende alan konuları anlatılır.

Dörtgenler: Bu konu başlığı altında; dörtgen, yamuk, deltoid, paralelkenar, dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, konularının özellikleri anlatılır.

Çokgenler: Bu konu başlığı altında; konveks ve konkav çokgenler, düzgün beşgen ve düzgün altıgen özellikleri, düzgün çokgende açı, düzgün çokgende alan konuları anlatılır.

Çember ve Daire: Bu konu başlığı altında; çember ve daireyi tanımlar, çemberde açı ve uzunluk, dairede alan konuları anlatılır.

Analitik Geometri: Bu konu başlığı altında; analitik düzlem ve özellikleri, doğrunun analitiği ve özellikleri, doğruda eğim ve simetri konuları anlatılacaktır.

Katı Cisimler: Bu konu başlığı altında; dik prizmalar, silindir, piramit, koni ve kürenin tanımları ve özellikleri anlatılacaktır.
ALES Sayısal Deneme Grubu
Matematik – Geometri konularında eksiği bulunmayıp gerçek ALES düzeyinde denemelerin ayrıntılı çözümleriyle eksikliklerini gidermek ve kendini daha iyi hazırlamak isteyen katılımcılar için oluşturulan ALES eğitimidir.

Bu gruba katılan adaylarımızın eğitmenimizle birlikte bol deneme çözümleri gerçekleştirerek hem sınav geneline hem de karşılaşacakları ALES Sayısal soruları üzerine önemli derecede deneyim kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

1. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-1

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 1. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

2. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-2

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 2. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

3. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-3

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 3. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

4. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-4

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 4. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

5. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-5

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 5. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

6. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-6

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 6. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

7. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-7

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 7. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

8. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-8

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 8. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

9. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-9

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 9. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

10. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sayısal Deneme-10

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 10. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.
ALES Sayısal Mantık
Sayısal Mantık konuları üzerine önemli ipuçlarıyla birlikte detaylı konu anlatımlarının ve soru çözümlerinin yapıldığı online ALES eğitimidir. Katılımcıların eksiksiz bir eğitim süreci geçirerek Sayısal Mantık problemlerinde hız ve aşinalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Sıfırdan hazırlananlar ya da puanını artırmak isteyenler fark etmeksizin Sayısal Mantık sorularında kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği ALES Sayısal Mantık grubu, hem ders içeriği ve ödevler hem de yardımcı kaynaklarıyla birlikte hedeflediğiniz puanlara ulaşmanızda sizlere destek olacaktır.

Şekiller Arasındaki İlişkiyi Bulma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

1. Ünite

Bu konu başlığı altında; birbiri ile ilişkili verilen şekillerdeki bağıntıyı çözüp sorulan sorudaki bağıntıya uygulamayı öğreneceğiz.

Sayılar Arasındaki İlişkiyi Bulma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

2. Ünite

Bu konu başlığı altında; birbiri ile ilişkili verilen sayılardaki bağıntıyı çözüp sorulan soruda bağıntıya uygulamayı öğreneceğiz.

Eksik Parçayı Bulma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

3. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen bir şeklin seçeneklerdeki hangi parçalardan oluşacağını öğreneceğiz.

Şekilleri Açma-Katlama

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

4. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen üç boyutlu şeklin açılımını ve katlanıp kesilen şekillerin açılmış hallerini öğreneceğiz.

Şekillerdeki Parçaları Sayma

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

5. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen şeklin içinde istenen türdeki parçaları saymayı öğreneceğiz.

Şekillerin Görüntüsü

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

6. Ünite

Bu konu başlığı altında; verilen şeklin herhangi bir yönden görünüşünde çıkan resmi görmeyi öğreneceğiz.

Sayı Dizileri

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

7. Ünite

Bu konu başlığı altında; matematikte diziler diye adlandırılan konuyu ayrıntıyla öğreneceğiz.

Şifreleme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

8. Ünite

Bu konu başlığı altında; sorularda verilen harfler, sayılar ve şekillerle verilen şifreleme yöntemini bulup sorulan soruda uygulamayı öğreneceğiz.
ALES Türkçe Soru Çözümü
ALES Türkçe Soru Çözümü Grubu, ALES sınavına girmeyi planlayan, Türkçe alanında konu bilgisi tam olup soru çözümü noktasında problem yaşayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

Yoğun olarak soru tiplerine yönelik detaylı anlatımların ve bol soru çözümünün yapılacağı bu grupla birlikte hem genel sınav deneyiminizi artırabilir hem de daha önceden edindiğiniz bilgileri tecrübeli eğitmenimizle birlikte sorular üzerinden tekrar ederek eksiklerinizi giderebilirsiniz.

Sözcükte Anlam

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Ders İçeriği

Sözcük ve sözcükler arası anlam özellikleri ve söz öbekleri gibi ALES'te karşılaşabilecekleri Sözcükte Anlam konusu dahilindeki soru tipleri analiz edilecek ve örnek soru çözümleri gerçekleştirilecektir.

Cümlede Anlam

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Ders İçeriği

Adaylarımızın ALES Sözel'de karşılabilecekleri anlam ve anlatımlarına göre cümleler, cümle yorumlama ve cümle tamamlama gibi Cümlede Anlam soru tiplerine yönelik analizler ve soru çözümleri gerçekleştirilecektir.

Anlatım Teknikleri

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Ders İçeriği

Metinlerin anlatım özelliklerinden aralarındaki farklara kadar Anlatım Teknikleri konusu dahilinde karşılaşılabilecek soru tipleri ele alınacak ve bu sorulara yönelik detaylı soru çözümleri yapılacaktır.

Paragraf

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Ders İçeriği

Adayların gerek karşılaşacakları paragraf sorularını anlamaları ve yorumlamaları gerekse de paragraf yapısı, paragraf sıralama, yer değiştirme ve diyalog tamamalama gibi Paragraf konusu altında yer alan sorulara aşinalık kazanabilmeleri için tüm soru tipleri irdelenecek ve örnek soru çözümleri yapılacaktır.

Anlatım Bozuklukları

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Ders İçeriği

Katılımcılarımızın Anlatım Bozuklukları noktasında ALES'te karşılaşabilecekleri soru tipleri detaylıca analiz edilecek, örnek soru çözümleri ile bu sorulara dair bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
ALES Sözel Deneme Grubu
Türkçe ve Sözel Mantık konularında eksiği bulunmayan ancak genel sınav tecrübesi bakımından mevcut bilgi ve hız düzeyini artırmak isteyen katılımcılarımız için hazırlanmış ALES Sözel Deneme grubudur.

Eğitim süresi boyunca uygulanacak detaylı deneme çözümleri ile birlikte katılımcıların soru formatına aşina hale gelmeleri ve soru çözümünde hız kazanmaları hedeflenmektedir.

1. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-1

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 1. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

2. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-2

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 2. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

3. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-3

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 3. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

4. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-4

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 4. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

5. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-5

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 5. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

6. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-6

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 6. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

7. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-7

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 7. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

8. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-8

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 8. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

9. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-9

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 9. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.

10. Deneme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

ALES Sözel Deneme-10

Eğitmenimiz katılımcılarla birlikte 10. Denemenin detaylı çözümünü gerçekleştirecektir.
ALES Sözel Mantık
ALES Sözel Mantık grubu, ALES’e sözel alandan hazırlanan adayların sınavda karşılaşacakları mantık soruları üzerine muhakeme yeteneklerini artırmaları ve soru çözümünde hız kazanarak sınav sürelerini daha verimli kullanmalarını öğreten ALES eğitim grubudur.

Tablolar oluşturma, kesin yargıları ve olasılıkları belirleme gibi adayların yanlış işaretleme ya da vakit kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu ALES Sözel Mantık sorularına yönelik ayrıntılı konu anlatımları ve soru çözüm teknikleri işlenmektedir.

Sıralama Soruları

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Konu İçeriği

Verilen önermelerin doğru şekilde sıralanması ve olasılıklarının belirlenmesi.

Park, Raf, Apartman, Yer - Yön

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Konu İçeriği

Verilen önermelerin doğru noktalara yerleştirilmesini ve sıralamasını yapma.

Spor, Maç, Dizilim

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Konu İçeriği

Verilen önermelerin yardımıyla sporcuların hangi spor dallarıyla ilgilendiklerini bulma ve sıralamalarının yapılması.

Yemek - Masa

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Konu İçeriği

Verilen önermerle kimlerin hangi yemeği yediğinin ya da masaya nasıl oturduğunun belirlenmesi.

Harita - Yolculuk - Gezi

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Konu İçeriği

Verilen önermelerle kimin nerede bulunduğunun, hangi bölgeyi gezdiğinin belirlenmesi.

Şekil - Bağıntı

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Konu İçeriği

Soruda verilen şekil ve bağıntıların özeliklerinin belirlenmesi, dizilimlerinin yapılması.

Eleme

Detayları görüntülemek için tıklayınız.

Konu İçeriği

Verilen önermeler üzerinden başvuran kişilerin elenmesi ve istenilen duruma kimlerin vardığının/varabildiğinin belirlenmesi.
ALES Matematik Soru Çözümü
ALES Matematik Soru Çözümü Grubu, ALES sınavına girecek olup Matematik alanında konu bilgisi tam olan ancak soru çözümü noktasında sıkıntı yaşayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

Bir yandan Matematik ve geometri soruları üzerine bol pratikler yaparak hız kazanabileceğiniz diğer yandan da soru çözüm teknikleri ve ipuçlarına dair önemli bilgiler edineceğiniz bu grupla ALES Sayısal puanınızı artıracak eksiksiz bir eğitim alabilirsiniz.
ALES Sayısal Deneme Grubu
Matematik – Geometri konularında eksiği bulunmayıp gerçek ALES düzeyinde denemelerin ayrıntılı çözümleriyle eksikliklerini gidermek ve kendini daha iyi hazırlamak isteyen katılımcılar için oluşturulan ALES eğitimidir.

Bu gruba katılan adaylarımızın eğitmenimizle birlikte bol deneme çözümleri gerçekleştirerek hem sınav geneline hem de karşılaşacakları ALES Sayısal soruları üzerine önemli derecede deneyim kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.
ALES Sayısal Mantık
Sayısal Mantık konuları üzerine önemli ipuçlarıyla birlikte detaylı konu anlatımlarının ve soru çözümlerinin yapıldığı online ALES eğitimidir. Katılımcıların eksiksiz bir eğitim süreci geçirerek Sayısal Mantık problemlerinde hız ve aşinalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Sıfırdan hazırlananlar ya da puanını artırmak isteyenler fark etmeksizin Sayısal Mantık sorularında kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği ALES Sayısal Mantık grubu, hem ders içeriği ve ödevler hem de yardımcı kaynaklarıyla birlikte hedeflediğiniz puanlara ulaşmanızda sizlere destek olacaktır.
ALES Türkçe Soru Çözümü
ALES Türkçe Soru Çözümü Grubu, ALES sınavına girmeyi planlayan, Türkçe alanında konu bilgisi tam olup soru çözümü noktasında problem yaşayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir.

Yoğun olarak soru tiplerine yönelik detaylı anlatımların ve bol soru çözümünün yapılacağı bu grupla birlikte hem genel sınav deneyiminizi artırabilir hem de daha önceden edindiğiniz bilgileri tecrübeli eğitmenimizle birlikte sorular üzerinden tekrar ederek eksiklerinizi giderebilirsiniz.
ALES Sözel Deneme Grubu
Türkçe ve Sözel Mantık konularında eksiği bulunmayan ancak genel sınav tecrübesi bakımından mevcut bilgi ve hız düzeyini artırmak isteyen katılımcılarımız için hazırlanmış ALES Sözel Deneme grubudur.

Eğitim süresi boyunca uygulanacak detaylı deneme çözümleri ile birlikte katılımcıların soru formatına aşina hale gelmeleri ve soru çözümünde hız kazanmaları hedeflenmektedir.
ALES Sözel Mantık
ALES Sözel Mantık grubu, ALES’e sözel alandan hazırlanan adayların sınavda karşılaşacakları mantık soruları üzerine muhakeme yeteneklerini artırmaları ve soru çözümünde hız kazanarak sınav sürelerini daha verimli kullanmalarını öğreten ALES eğitim grubudur.

Tablolar oluşturma, kesin yargıları ve olasılıkları belirleme gibi adayların yanlış işaretleme ya da vakit kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu ALES Sözel Mantık sorularına yönelik ayrıntılı konu anlatımları ve soru çözüm teknikleri işlenmektedir.

ALES’e kimler başvuru yapabilir?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES’e bir lisans programından mezun olabilecek durumda iseniz ya da zaten mezun durumdaysanız başvurabilirsiniz. Yurt dışında lisans eğitimi gördüyseniz denklik belgeniz bulunması şartıyla başvurabilirsiniz.

ALES puanı nerelerde kullanılır?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, lisansüstü eğitimde, mühendislik tamamlama programlarında, resmi ve burslu statüde lisansüstü eğitim almak için yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda kullanılır. Bunun yanında ALES puanı, ilgili kurumlar tarafından istendiği takdirde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kamu ve özel kuruluşlara burs başvurularında veya çeşitli kadro alımlarında kullanılabilir.

ALES’in geçerlilik süresi ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES’in geçerlilik süresi, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

ALES Ful Çalışma Paketi İçeriğinde Neler Var?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Ful Çalışma Paketi, Matematik Soru Çözümü, Sayısal Deneme, Sayısal Mantık, Türkçe Soru Çözümü, Sözel Deneme ve Sözel Mantık ders gruplarını içermektedir.

ALES Ful Çalışma Paketi'nin Avantajları Nelerdir?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Ful Çalışma Paketi ile Matematik Soru Çözümü, Sayısal Deneme, Sayısal Mantık, Türkçe Soru Çözümü, Sözel Deneme ve Sözel Mantık ders gruplarına tek bir pakette çok daha indirimli şekilde katılabilirsiniz.

Neden ALES Ful Çalışma Paketi'ni Almalıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES Ful Çalışma Paketi’ni alarak sayısal ve sözel alana yönelik ihtiyaç duyacağınız bütün içeriklere tek bir paket içerisinde sahip olursunuz. Ayrıca, bu paket ile sınava hazırlık sürecinde çok yönlü ve sistemli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Çalışma paketinin eğitim içeriği ders gruplarından farklı mı?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Ders grupları ile Çalışma paketlerinin eğitim içeriği farklı değildir. Sadece Çalışma paketinde ihtiyacınız olan bütün eğitimleri bir arada almış olursunuz.

Çalışma paketinin eğitim süresi ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Çalışma paketi eğitimlerinize ve içeriklerine dersler başladığı tarihten itibaren 6 ay süre ile erişim sağlayabilirsiniz.

Alanım eşit ağırlık hangi çalışma paketini almalıyım?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Eşit ağırlık alanı için hem sözel hem de sayısal eğitimlerinin yer aldığı ALES Ful Çalışma Paketi'ni almanız uygun olur.

ALES yılda kaç kez yapılıyor?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2018 yılı itibariyle yılda üç kez yapılan bir sınavdır.

ALES’e nasıl başvuru yapabilirim?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ÖSYM tarafından açıklanan başvuru süresi boyunca ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını yapabilirsiniz.

ALES’in sınav ücreti ne kadar?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES ücretleri ÖSYM tarafından belirlenmekte olup yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, 2021 ALES/1 için başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenmiştir.

ALES nerelerde yapılıyor?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES, Türkiye’nin 81 ilinde yapılan bir sınavdır. Ayrıca KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek’te de gerçekleştirilecek ALES’ler vardır.

ALES’te kaç test vardır?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES’te Sözel Testi ve Sayısal Testi olmak üzere iki test vardır.

ALES kaç sorudan oluşuyor?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES 50 sözel (Sözel Testi) , 50 sayısal (Sayısal Testi) olmak üzere toplam 100 sorudan oluşuyor.

ALES puan türleri nelerdir?

Detayları görüntülemek için tıklayınız.
ALES’te sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere üç puan tipi vardır.

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.